english version logo
Szukaj   


Ekofizjologia kręgowców

Prowadzący: dr Beata Michno

Wymiar kursu: 30 godz. wykł.
Kierunek i termin: ochrona srod. stacj. I stopień - III rok, semestr 5
                          biologia niestacj. II stopien - I rok, semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: egzamin

Treści kształcenia: Temperatura i termoregulacja. Gospodarka wodna kręgowców: osmoregulacja, wydalanie. Oddychanie w wodzie i powietrzu. Pokarm i energia. Rozród i środowisko. Odbieranie informacji zmysłowej. Przystosowanie do ekstremalnych warunków środowiska. Rytmy biologiczne. Ewolucja adaptacji fizjologicznych.

Efekty kształcenia
– umiejętności i kompetencje: zrozumienie zależności głównych funkcji fizjologicznych od czynników środowiskowych. Umiejętność oceny jakości tych czynników na podstawie kondycji organizmu

Podręczniki:
Bradshaw D. 2003. Vertebrate Ecophysiology. Cambridge University Press.
Louw G., Mitchell D. 1992. Physiological Animal Ecology. Longman.
McNab B.K. 2002. The physiological Ecology of Vertebrates. Cornell University Press.
Schmidt -Nielsen K. 1992. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa.

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl