english version logo
Szukaj   


Pracownia specjalizacyjna/specjalnościowa z ekologii i zoologii kręgowców

Prowadzący: pracownicy Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców

Wymiar kursu: 360 godzin (w semestrach zgodnie z planem studiów)
Termin: I st., III rok, semestr 5 i 6
            II st., I rok, semestr 1 i 2
            II st., II rok, semestr 3
            jednolite V rok, semestr 9
Punkty ECTS: 21
Forma zaliczenia: zal. na ocenę

Treści kształcenia: Zapoznanie się z metodyką prowadzenia prac badawczych. Zbieranie materiałów w terenie. Prace doświadczalne w laboratorium. Opracowywanie materiałów zebranych do prac licencjackich/magisterskich, praca z literaturą.

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl