english version logo
Szukaj   


Ekologia populacji

Prowadzący: Dr Michał Goc

Wymiar kursu: 15 godz wykładu
Kierunek i termin: biologia I stopień - III rok, semestr 6 (przedmiot do wyboru)
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: dyplomantów Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców obowiązuje egzamin, pozostałych zaliczenie na ocenę

Treści kształcenia:
Przedmiotem wykładu jest przegląd zagadnień dotyczących ekologii populacji, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w podejściu do tej problematyki prezentowanych przez ekologów zajmujących się roślinami i zwierzętami:
Ekologiczne koncepcje populacji. Powiązania zagadnień analizowanych na poziomie populacji z innymi poziomami organizacji. Procesy na poziomie populacyjnym i ich dynamika. Zjawiska zależne od zagęszczenia populacji. Gospodarowanie populacjami i ich ochrona.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:
Znajomość procesów wewnątrz populacyjnych i powiązań między populacjami. Podstawowe metody stosowane w badaniach populacyjnych.

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl