english version logo
Szukaj   


2011

Międzynarodowe:

Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology (TRACE), 11-14.04.2011, Orléans, France
•   Owczarek P., Keslinka L., The influence of bird colonies on the tree-ring formation of Arctic dwarf shrubs, a case study from Svalbard (Norway) (poster)

Arctic Tipping Points, Arctic Frontiers, 23-28.01.2011, Tromso, Norway
•   Keslinka L., Stempniewicz L., Predicting size and distribution of Little Auk colonies on West Spitsbergen based on oceanographic, topographic and climatic factors - a preliminary study (poster)

Arctic Frontiers 2011 Arctic Tipping Points, 23-28.01.2011
, Tromso, Norway
•   Boehnke R., Głuchowska M., Kwaśniewski S., Jakubas D., Walkusz W., Karnovsky NJ, Błachowiak-Samolyk K. Alternative diet of little auks as an adaptation to changing climate in the Arctic (poster)

Invertebrates of Svalbard. Workshop, 28.03-1.04.2011, Longyerbyen, Norway
•   Zmudczyńska K., Seabird impact on tundra (referat)

VII International Scientific Conference "Youth and Progress of Biology" 5-8.04.2011, Lviv, Ukraine
•   Kulaszewicz I., Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K. Variation of morphological parameters and stress level in the Savi’s Warbler Locustella luscinioides in relation to sex and age (poster)

VII International Scientific Conference "Youth and Progress of Biology" 5-8.04.2011, Lviv, Ukraine

•   Hadwiczak M., Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D. Glaucous Gull (Larus hyperboreus) predation on the Little Auk (Alle alle)in Magdalenefjorden, NW Spitsbergen (poster)

ICES/NAFO Decadal Symposium,
9-13.04.2011, Santander, Spain
•   Kwaśniewski S., Głuchowska M., Walkusz W., Karnovsky N., Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K., Harding A., Goszczko I., Beszczyńska-Moller A., Walczowski W., Węsławski J.M., Stempniewicz L. Multi-year variability in zooplankton on the West Spitsbergen Shelf in relation to hydrography, and its consequences for planktivorous seabirds (referat)

International workshop on sea ducks and their food, 14-16.06.2011, Visby, Sweden

•   Meissner W., Seasonal changes in numbers and distribution of seaducks near the Cape Rozewie (Polish Baltic zone) (referat)

XII European Bat Research Symposium, 22-26.08.2011, Vilnius, Lithuania
•   Ciechanowski M. 2011. Habitat use by bats in mosaic landscape of Polish lakeland and Baltic Sea Coast (poster)

XII European Bat Research Symposium, 22-26.08.2011, Vilnius, Lithuania
•   Ciechanowski M. 2011. Night activity of pond bat (Myotis dasycneme) at a nursery roost, revealed by infra-red camera (poster)

8th Conference of the European Ornithologists' Union,
27-30.08.2011, Riga, Latvia
•   Jakubas D., Manikowska-Ślepowrońska B., The response of the Grey Heron (Ardea cinerea) to changes in prey abundance (poster)

Barberspan Research Symposium, 10-11. 09.2011, Barberspan Bird Sanctuary, South Africa
•   Remisiewicz M., Barberspan Bird Sanctuary - important site for migrant and resident waders. Summary of research 2008-2011 (referat)

ICES Annual Science Conference, 19-23.09.2011, Gdańsk, Poland
•   Błachowiak-Samołyk K., Stempniewicz L., Trudnowska E., Węsławski J.M., Boehnke R., Wichorowski M. The importance of prey quality and availability on plankton predation by keystone Arctic species, the little auk (poster)

International Wader Study Group Conference 23-25.09.2011, Strathpeffer, Great Britain
•   Gogga P., Kochan Z., Meissner W., Karbowska J., Serum leptin level in Dunlins Calidris alpina during autumn migration along Polish Baltic coast (poster)

International Wader Study Group Annual Conference, 22-26.09.2011,  Strathpeffer, Scotland
•   Remisiewicz M., Erni B., Use of the R "Moult" package for moult models:  the example of Little Stints in South Africa

World Conference on Marine Biodiversity, 26-30.09.2011, Aberdeen, Scotland
•   Boehnke R., Głuchowska M., Kwaśniewski S., Wojczulanis Jakubas K., Jakubas D., Błachowiak-Samołyk K. Is climate warming modifying little auk's chicks diet? A case study from NW Spitsbergen (Magdalenefjorden, European Arctic) (poster)

8th International Conference on Cormorants, 5th Meeting of Wetlands International Cormorant Research Group, 24-27.11.2011, Medemblik, The Netherlands
•   Goc M., Buczma A., Grochowska A., Formela B., Kosecka J., Bzoma S., Kosmalski W., Sex ratio in the Great Cormorant: from egg to the tragic death (referat)

ASLO 2011, San Juan, Puerto Rico
•   Głuchowska M., Kwaśniewski S., Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K., Walkusz W., Karnovsky N.,  Węsławski J. M., Błachowiak-Samołyk K., Cisek M. Stempniewicz L. More work in short time - Behavioural response of little auk (Alle alle) to climate change in the European Arctic (referat)

ASLO 2011, San Juan, Puerto Rico
•   Tomczak T. M., Głuchowska M., Węsławski J. M., Walkusz W., Kwaśniewski S., Stempniewicz L. Pelagic energy transfer to top trophic levels in two contrasting Arctic fjords (referat)

Krajowe:
 
Polskie Towarzystwo Botaniczne o/Gdańsk, 14.04.2011, Gdańsk
•   Zwolicki A., Zmudczyńska K., Barcikowski M., Wpływ kolonijnych ptaków morskich na funkcjonowanie lądowych ekosystemów w warunkach polarnych. (referat)

Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem parazytoz, 1-2.07.2011, Wrocław

•   Minta Z., Śmietanka K., Pikułą A., Wyrostek K., Tomczyk G., Domańska-Blicharz K., Jóźwiak M., Olszewska M., Lisowska A., Meissner W., Włodarczyk R., Badania monitoringowe w kierunku grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich w Polsce w latach 2008-2010 (referat)

Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 5-8.09.2011, Szczecin
•   Manikowska B., Jakubas D., Wpływ niepokojenia przez człowieka na czaple siwe Ardea cinerea (L., 1758) gniazdujące w kolonii w Mostach (północna Polska) (poster)

Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 5-8.09.2011, Szczecin
•   Gogga P., Kochan Z., Meissner W., Karbowska J., Poziom leptyny u biegusa zmiennego Calidris alpina (L., 1758) chwytanego jesienią na południowym wybrzeżu Bałtyku (poster)

Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 5-8.09.2011, Szczecin
•   Kozik R., Listewnik B., Nowicki J., Meissner W., Żerowania sieweczki rzecznej Charadrius dubius (Scopoli, 1786) i sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula (L., 1758) w korycie Wisły i eksperymentalne próby ich wyjaśnienia (poster)

Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 5-8.09.2011. Szczecin
•   Meissner W., Szurlej-Kielańska A., Zmienność wielkości i plamkowania jaj terekii Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) na nadrzecznych łąkach środkowej Prypeci (poster)

Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 5-8.09.2011. Szczecin
•   Szurlej-Kielanska A., Meissner W., Karlionova N., Pinchuk P., Wybrane aspekty biologii lęgowej terekii Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) na nadrzecznych łąkach środkowej Prypeci (poster)

Fauna Miast, 14-15.09.2011, Bydgoszcz
•   Meissner W., Michno B., Zmienność struktury płciowej w populacji krzyżówek (Anas platyrhynchos) zimujących w Trójmieście (referat)

Uwarunkowania środowiskowe inwestycji morskich, 27.09.2011, Gdynia
•   Meissner W., Ptaki morskie w polskiej strefie Bałtyku – stan wiedzy i prowadzone badania (referat)

6th International Conference of Young Naturalists - "From Biotechnology to Environmental Protection" - The Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, 17-20.11.2011 Zielona Góra
•   Kulaszewicz I., Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K. Variation of morphological parameters and stress level in the Savi’s Warbler Locustella luscinioides in relation to sex and age (poster)
I Zjazd Obrączkarzy, 18-20.11.2011, Gdańsk
•  
Meissner W., Badania związane z obrączkowaniem siewkowców w Polsce – historia, stan współczesny i najciekawsze wyniki (referat)


2012

Międzynarodowe:

4th International Eurasian Ornithology Congress, 12-14.04.2012, Baja, Hungary
•    Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K., Harding A.M.A., Karnovsky N.J., Steen, H., Strom H., Welcker J., Kidawa D., Stempniewicz L., Johnsen A., Lifjeld J.T. The most numerous palearctic seabird, Little auk Alle alle constitutes world panmictic population with a considerable phenotypic variation (poster)
•    Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D. Why the Little auk Alle alle females are so monogamous? (referat)
•    Kulaszewicz I., Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K. Biometrical and hematological parameters in the Savi's Warbler Locustella luscinioides in relation to sex, age and period of capture (poster)

The 14th International Behavioral Ecology Congress, 12-17.08.2012, Lund, Sweden
•    Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D. What are the reasons of being faithfull to the social partner? Study on reproductive behaviour of a small Arctic seabird (poster)
•    Jakubas D., Głuchowska M., Wojczulanis-Jakubas K., Karnovsky N., Plasticity of foraging behaviour of little auks does not influence their body condition and stress level (poster)

Fifth Russian-Polish School of Young Ecologists, 6.10.2012, Instytut Oceanologii, Polska Akademia Nauk, Sopot, Polska
•    Wojczulanis-Jakubas K. et al. Morfological and genetic variation of worldwide population of Little auk (Alle alle)
•    Jakubas D., Response of planktivorous Little Auks (Alle alle) to variable oceanographic and climatic conditions in the Arctic (referat)

Ecology, Evolution and Behaviour seminar, 13.12.2012; Queen's University, Dept. of Biology, Kingston, Ontario, Canada
•    Wojczulanis-Jakubas K. Why does my mother leave me? A big question of the dovekei chick.
•    Jakubas D., Response of planktivorous Dovekie (Alle alle) to variable oceanographic and climatic conditions in the Arctic (referat)

Krajowe:


IX Doroczna Konferencja Naukowa INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE "Badania IO PAN w rejonie Arktyki Europejskiej", 26.03.2012, Sopot
•   
Jakubas D. Reakcje planktonożernych alczyków na zmienne warunki oceanograficzne na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu (referat)

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl