english version logo
Szukaj   KIEROWNIK

WYKONAWCY

TYTUŁ

NUMER GRANTU

ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

ŹRÓDŁO

dr hab. Włodzimierz Meissner

mgr Hanna Polańska

Porównanie budżetu czasowego i energetycznego krzyżówek zimujących na terenach różniących się stopniem antropopresji

BW1440-5-0099-7

2007

2007

UG

dr Dariusz Jakubas

mgr Katarzyna Wojczulanis

Inwestycje rodzicielskie i relacje genetyczne w obrębie rodziny (ojcostwo lęgu) u monogamicznego gatunku ptaka (alczyk Alle alle)

0640/P04/2005/29

2005

2007

KBN/MNiSW

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

dr Dariusz Jakubas; dr Lech Iliszko; dr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas; dr Adrian Zwolicki; mgr Mateusz Barcikowski; mgr Katrzyna Zmudczyńska

Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europeskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce.Koordynowanie podprojektu Biosfera-ląd: Wpływ zmian klimatu na zespoły zooplanktonu, populacje ptaków morskich i lądową częśc ekosystemów polarnych Arktyki i Antarktyki

1008/P04/2004

2005

2007

KBN/MNiSW

dr Magdalena Remisiewicz

dr Magdalena Remisiewicz

Różnice w startegii pierzenia i fenologii migracji samców i samic łęczaka Tringa glareola

0441/P04/2004/27

2004

2007

KBN/MNiSW

dr hab. Włodzimierz Meissner

mgr Lucyna Wołoszyk

Ekologia żerowania i tempo postembrionalnego wzrostu piskląt czajki na nadrzecznych łąkach Prypeci

BW1440-5-0405-6

2006

2006

UG

dr Michał Goc

dr Michał Goc

Kolonia kormoranów i czapli na Mierzei Wiślanej - aspekty ekologiczne, gospodarcze i ochrona przyrody

BW1440-5-0323-6

2006

2006

UG

dr Mateusz Ciechanowski

mgr Anna Biała

Opracowanie skutecznej i taniej metody oznaczania morfologicznie podobnych gatunków nietoperzy z rodzaju Pipistrellus Kaup. 1829 za pomocą analizy restrykcyjnej DNA mitochondrialnego

BW1440-5-0321-6

2006

2006

UG

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

mgr Lech Iliszko

Wpływ największej europejskiej kolonii lęgowej kormorana Phalacrocorax carbo w Kątach Rybackich na ekosystem leśny

20305/P04/2004/26

2004

2006

KBN/MNiSW

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

mgr Adrian Zwolicki

Ekologia żerowania bobra europejskiego Castor fiber L. w Borach Tucholskich. Rola bobra w kształtowaniu fitocenoz leśnych

433/PO4/2003/25

2003

2006

KBN/MNiSW

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl