english version logo
Szukaj   KIEROWNIK

WYKONAWCY

TYTUŁ

NUMER GRANTU

ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

ŹRÓDŁO

dr Michał Goc

dr Michał Goc

Opracowanie molekularnej, bezinwazyjnej metody określania płci piskląt i jej zastosowanie do badań populacyjnych w największej europejskiej kolonii kormorana i czapli siwej na Mierzei Wiślanej

BW1440-5-0234-5

2005

2005

UG

mgr Mateusz Ciechanowski

mgr Mateusz Ciechanowski; mgr Adrian Zwolicki

Wpływ aktywności żerowiskowej i budowlanej bobra Castor fiber na przestrzenne rozmieszczenie nietoperzy Chiroptera w dolinach małych cieków

BW1440-5-0230-5

2005

2005

UG

dr hab. Włodzimierz Meissner

dr hab. Włodzimierz Meissner

Zróżnicowanie strategii pierzenia lotek u biegusów zmiennych Calidris alpina

BW1440-5-0245-5

2005

2005

UG

dr Dariusz Jakubas

prof. dr hab. Lech Stempniewicz; mgr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

Inwestycje rodzicielskie i relacje genetyczne (ojcostwo lęgu) u monogamicznego gatunku ptaka (alczyk Alle alle)

BW140-5-0205-4, BW1440-5-0021-5

2004

2005

UG

dr hab. Włodzimierz Meissner

mgr S. Bzoma; mgr M. Ściborski; mgr M. Koss

Liczebność i rozmieszczenie ptaków zimujących w polskiej strefie Bałtyku - waloryzacja akwenów pod kątem planowania potencjalnych inwestycji

0560/P04/2004/27

2004

2005

KBN/MNiSW

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

mgr Mateusz Ciechanowski

Organizacja przestrzenna zespołu i dynamika aktywności nietoperzy Chiroptera w krajobrazie leśno-rolniczym

0459/P04/2003/24

2003

2005

KBN/MNiSW

dr Magdalena Remisiewicz

mgr Mateusz Ściborski

Strategia wiosennej i jesiennej migracji łęczaka Tringa glareola przez Europę Środkową

BW1140-5-0215-4

2004

2004

UG

dr Michał Malinga

dr Michał Malinga

Struktura płciowa lęgów mewy śmieszki Larus ridibundus w kolonii lęgowej nad Jeziorem Drużno

BW1140-5-0007-4

2004

2004

UG

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

mgr Dariusz Jakubas

Planktonożerne alczyki Alle alle jako wskaźnik zmieniającego się klimatu w Arktyce

BW1140-5-0162-3

2003

2004

UG

dr Michał Malinga

dr Michał Malinga

Wpływ jakości terytoriów lęgowych i żerowiskowych na strukturę płciową oraz efektywność lęgów mewy bladej Larus hyperboreus na Wyspie Niedźwiedziej (Arktyka)

BW1140-5-0170-3 BW1140-5-0007-4

2003

2004

UG

prof. dr hab. Przemysław Busse

dr C. Nitecki; mgr M. Remisiewicz; mgr A. Trocińska; mgr M. Woźniak; mgr D. Ożarowski

Wschodnia część systemu wędrówki nocnych migrantów w Europie - kierunki i dynamika przelotu w Polsce

0498/P04/2001/20

2001

2004

KBN/MNiSW

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

mgr Piotr Kopciewicz

Czynniki wpływające na sukces lęgowy i liczebność populacji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis - na przykładzie największej w Europie kolonii w Kątach Rybackich

0320/P04/2002/22

2000

2004

KBN/MNiSW

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl