english version logo
Szukaj   KIEROWNIK

WYKONAWCY

TYTUŁ

NUMER GRANTU

ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

ŹRÓDŁO

dr hab. Włodzimierz Meissner

dr hab. Włodzimierz Meissner

Rola leptyny w regulacji metabolizmu ptaków w okresie wędrówki

BW1140-5-0051-2, BW 1140-5-0006-3

2002

2003

UG

mgr Dariusz Jakubas

dr Michał Goc;mgr Piotr Kopciewicz

Czynniki wpływające na rozród i żerowanie czapli siwej Ardea cinerea na przykładzie wybranych czaplińców w północnej Polsce. Ekologiczne podstawy gospodarowania gatunkiem łownym

1137/P04/2000/18

2000

2003

KBN/MNiSW

dr Tomasz Jarzembowski

dr Tomasz Jarzembowski

Porównanie kierunków migracji i i struktury genetycznej populacji karlika większego Pipistrellus nathusii zasiedlających w okresie letnim Mierzeję Wiślaną i kraje nadbałtyckie

1240/P04/2000/19

2000

2003

KBN/MNiSW

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

mgr Szymon Bzoma

Miejsce i rola kormorana Phalacrocorax carbo w strukturze troficznej Zatoki Gdańskiej

BW1140-5-0041-2

2002

2002

UG

prof. dr hab. Przemysław Busse

prof. dr hab. Przemysław Busse

Analiza indywidualnej zmienności wyników pomiaru ptaków i jej wpływu na szacowanie zmienności populacyjnej

BW1020-5-0031-1, BW 1020-5-0040-2

2001

2002

UG

mgr Magdalena Remisiewicz

mgr Magdalena Remisiewicz

Wiosenna i jesienna wędrówka łęczaka Tringa glareola przez Europę

BW1140-5-0042-1

2001

2002

UG

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

dr Michał Goc; prof. dr hab. Andrzej Martyniak; UWM; dr Władysław Borowski; MIR

Miejsce i rola kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w strukturze troficznej ekosystemu Zalewu Wiślanego. Ekologiczne podstawy gospodarowania gatunkiem chronionym

6P04G/08716

1999

2002

KBN/MNiSW

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl