english version logo
Szukaj   KIEROWNIK

WYKONAWCY

TYTUŁ

NUMER GRANTU

ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

ŹRÓDŁO

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

mgr Piotr Kopciewicz; mgr Lech Iliszko

Mechanizmy regulacyjne i czynniki wpływające na liczebność populacji kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii w Kątach Rybackich. Struktura przestrzenna populacji, fenologia i synchronizacja rozrodu

BW1140-5-0003-1

2000

2001

UG

mgr Magdalena Remisiewicz

mgr Magdalena Remisiewicz

Populacyjna koncepcja falowego charakteru jesiennego przelotu rudzika Erithacus rubecula przez polskie wybrzeże Bałtyku

1062/P04/2000/19

2000

2001

KBN/MNiSW

dr hab. Włodzimierz Meissner

dr hab. Włodzimierz Meissner

Strategia jesiennej migracji kszyka Galinago galinago w rejonie Zatoki Gdańskiej

BW1140-5-0130-0

2000

2000

UG

prof. dr hab. Przemysław Jan Busse

mgr Magdalena Remisiewicz

System jesiennej wędrówki rudzika Erithacus rubecula przez polskie wybrzeże Bałtyku

BW1140-5-0135-0

2000

2000

UG

mgr Michał Malinga

mgr Michał Malinga

Akumulacja i transport toksykantów w łańcuchu troficznym ekosystemu połódniowego Svalbardu

6P04F/096/17

1999

2000

KBN/MNiSW

dr Michał Goc

mgr Dariusz Jakubas

Czynniki wpływające na ekologię rozrodu czapli siwej Ardea cinerea – porównanie 4 kolonii lęgowych

BW1140-5-0149-9, BW 1140-5-0005-0

1999

2000

UG

dr Włodzimierz Meissner

dr Włodzimierz Meissner

Śmiertelność ptaków wodnych na polskim wybrzeżu Bałtyku na skutek zanieczyszczeń ropochodnych

6P04G/031/15

1999

2000

KBN/MNiSW


 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl