english version logo
Szukaj   


KIEROWNIK

WYKONAWCY

TYTUŁ

NUMER GRANTU

ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

ŹRÓDŁO

dr Katarzyna Wojczulanis-Jakaubs

dr Katarzyna Wojczulanis-Jakaubs

Genetyczne i morfologiczne zróżnicowanie populacji alczyka Alle alle w całym zasięgu jego występowania

8173/P01/2011/40

2011

2013

MNiSW

mgr Dorota Kidawa

mgr Dorota Kidawa

Response of the little auk (Alle alle) parent birds and nestlings to artificially increased levels of circulating corticosterone

2011/01/N/NZ8/04569

2011

2014

NCN Preludium

mgr Liliana Keslinka-Nawrot

mgr Liliana Keslinka-Nawrot

Preferencje siedliskowe, wielkość populacji oraz rozmieszczenie kolonii lęgowych alczyka (Alle alle) na zachodnim Spitsbergenie w kontekście heterogeniczności warunków oceanograficzno-klimatycznych i środowiskowych w Arktyce

2011/03/N/NZ8/02849

2012

2014

NCN Preludium

dr Katarzyna Wojczulanis-Jakaubs

dr Katarzyna Wojczulanis-Jakaubs

Czynniki wpływające na dobór partnera u arktycznego gatunku ptaka morskiego, alczyka Alle alle

0638/IP1/2013/72

2013

2015

MNiSW  Iuventus Plus

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Lech Stempniewicz; Dariusz Jakubas; Lech Iliszko; Mateusz Barcikowski; Dorota Kidawa; Joanna Gołębiewska

Glaciers as Arctic Ecosystems Refugia (GLAERE)

POL-NOR/199377/91/2014

2014

2017

Polish - Norwegian Research Fund

mgr Izabela Kulaszewicz

mgr Izabela Kulaszewicz

Wpływ cech biometrycznych i immunofizjologicznych na parametry rozrodu i jakość potomstwa u monogamicznego ptaka morskiego, alczyka Alle alle

2013/09/N/NZ8/03208

2014

2017

NCN Preludium

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl