english version logo
Szukaj   


Tematy prac magisterskich realizowanych w naszej Katedrze

 • Skład gatunkowy i preferencje siedliskowe nietoperzy w rezerwacie "Ptasi Raj" (MC)
 • Czynniki wpływające na rozmieszczenie terytoriów godowych nietoperzy z rodzaju Pipistrellus (karlik) w wybranych dzielnicach aglomeracji trójmiejskiej (MC)
 • Aktywność dobowa kormoranów w kolonii lęgowej (MG)
 • Dynamika jesiennej migracji oraz zmieność biometryczna sieweczek rzecznych (Charadrius dubius)  w rejonie Zatoki Gdańskiej (WMS)
 • Przebieg wymiany lotek u śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) w rejonie Zatoki Gdańskiej (WMS)
 • Dymorfizm płciowy u biegusów krzywodziobych (Calidris ferruginea) (WMS)
 • Kierunki jesiennej migracji biegusów zmiennych (Calidris alpina) migrujących przez polskie wybrzeże Bałtyku (AO)
 • Pochodzenie mew srebrzystych (Larus argentatus) zimujących nad Zatoką Gdańską (AO)
 • Częstość występowania infekcji wirusowych w populacji wilka Canis lupus z Polski Zachodniej (LS)
 • Ocena wpływu stresu na profil leukocytarny i poziom hormonów u alczyka Alle alle (KWJ)
 • Aktywność głosowa kolibrów z gatunku Phaetornis longirostris (KWJ)
 • Zmienność międzysezonowa składu diety alczyków gniazdujących w Hornsundzie (Spitsbergen) (DJ)
 • Wpływ naturalnego zaburzenia (trąba powietrzna) na leśną awifaunę lęgową (DJ)
 • Cechy osobowościowe trzcinniczka Acrocpehalus scirpaceus i rokitniczki A. schoenobenus. (KWJ)
 • Analiza biometryczna dymorfizmu płciowego oraz ocena wpływu wabienia głosowego na strukturę płciową trzciniaka Acrocephalus arundinaceus (KWJ)
 • Analiza siedliska i ocena zagęszczenia dziwonii Carpodacus erythrinus w rezerwacie Jezioro Druzno (KWJ)
 • Analiza migracji jesiennej samców i samic wodniczki Acrocephalus paludicola przez zachodnie wybrzeże Francji. (KWJ)
 • Czynniki wpływające na zasiedlenie skrzynek dla nietoperzy w lasach Pomorza Gdańskiego (MC)
 • Porównanie diety wydry europejskiej Lutra lutra i norki amerykańskiej Neovison vison w wybranych siedliskach Żuław Wiślanych (AZ)
 • Preferencje siedliskowe borsuka Meles meles w krajobrazie Pojezierza Starogardzkiego (AZ)
 • Występowanie jelenia szlachetnego, dzika i sarny w zależności od typu siedliskowego lasu na terenie Puszczy Darżlubskiej (AZ)
 • Lokalne przemieszczenia i pochodzenie łabędzi niemych (Cygnus olor) zimujących na plażach Trójmiejskich. (AO)
 • Zmienność diety wydry europejskiej Lutra lutra w ujściu rzeki Wisły (AZ)

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl