english version logo
Szukaj   


Zainteresowania badawcze:

 •  hormony stresu a behawior; interakcje głosowe u ptaków; konsekwencje zmian klimatu dla ptaków morskich w Arktyce

    Publikacje

    Google scholar

    Projekty badawcze:
 • "Interakcje głosowe w układzie rodzice-potomstwo na przykładzie długożyjącego arktycznego ptaka morskiego, alczyka Alle alle" 2018-2021. SONATA 13, Narodowe Centrum Nauki (Kierownik projektu);
 • "Glaciers as Ecosystem Refugia".08.2013-07.2017. Norweski Mechanizm Finansowy (Wykonawca projektu);
 • "Interakcje miedzy rodzicami a potomstwem u ptaaków morskich w Arktyce",05.2015-01.2016. Uniwersytet Gdański (Kierownik projektu);
 • „Odpowiedź ptaków rodzicielskich oraz piskląt alczyka Alle alle na sztucznie podwyższony poziom kortykosteronu.” 12.2011 - 12.2014. PRELUDIUM 1, Narodowe Centrum Nauki (Kierownik projektu);
 • „Fizjologiczne oraz behawioralne podstawy konfliktu dotyczącego alokacji zasobów pomiędzy pisklętami oraz rodzicami alczyka (Alle alle).” 04.2012 - 01.2014. Uniwersytet Gdański (Kierownik projektu);
 • „Inwestycje rodzicielskie a kondycja dorosłych alczyków i wychowywanych przez nie piskląt.” 04.2012 - 01.2013. Uniwersytet Gdański (Kierownik projektu);
 • "Strategia żerowania alczyka Alle alle w okresie rozrodu w kontrastowo odmiennych warunkach oceanograficznych na Spitsbergenie.” 06.2011 - 01.2012 Uniwersytet Gdański. (Kierownik projektu);
 • "Reakca ekosystemu morskiego i lądowego na zmiany klimatyczne w Arktyce - związki między fizycznym środowiskiem, bioróżnorodnością zooplanktonu i populacją morskich ptaków" (ALKEKONGE) 07.2008-12.2010. Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych (Wykonawca).
    Doświadczenie terenowe:
 • Spitsbergen: Hornsund, Magdalenefjorden, lipiec-sierpień 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 - prowadzenie badań w kolonii alczyka;
 • Spitsbergen: Hornsund, lipiec 2014 - prowadzenie badań w kolonii mewy trójpalczastej i nurzyka polarnego;
 • Svalbard: Wyspa Niedźwiedzia, lipiec-sierpień 2008 - prowadzenie badań w koloniach: wydrzyka, mewy bladej oraz alczyka;
 • Biebrzański park narodowy, październik 2007–czerwiec 2008 - udział w projektach naukowych dotyczących drobnych ssaków oraz łasicowatych.
    Doświadczenie laboratoryjne:
 • molekularna identyfikacja płci (izolacja DNA z krwi oraz piór, amplifikacja metodą PCR, elektroforeza żelowa);
 • mikroskopowa analiza leukocytów we krwi ptaków;
 • analiza metabolitów kortykosteronu w odchodach (Uniwersytet Weterynaryjny w Wiedniu);
 • analiza składu pokarmu drapieżników (lis, jenot) na podstawie niestrawionych szczątków pokarmowych (Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży).
    Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
Praca doktorska - 12.2014 "Odpowiedź ekologiczna, fizjologiczna i behawioralna alczyka Alle alle na zmienne warunki troficzne i środowiskowe w Arktyce" (promotor - prof. dr hab. L. Stempniewicz)
Staż absolwencki - 2007-2008 - Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa we współpracy z Instytutem Badania Ssaków PAN: badania dotyczące drobnych ssaków oraz łasicowatych w Biebrzańskim Parku Narodowym (opiekun - dr hab. Z Borowski)
Praca magisterska - 07.2007 "Analiza składu pokarmu lisa Vulpes vulpes w północno-wschodniej Polsce" (promotorzy: dr hab. A. Przystalski, prof. UMK, dr hab. R. Kowalczyk, Instytut Biologii Sssaków PAN)

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl