english version logo
Szukaj   


Education

2011   Ph.D., University of Gdańsk, Dept. of Vertebrate Ecology and Zoology
The comparison of colonial planktivorous and piscivorous seabird influence on the Arctic terrestrial ecosystem on Spitsbergen
(in Polish: Porównanie oddziaływania kolonii ptaków rybożernych
i planktonożernych na lądową część ekosystemu arktycznego
na Spitsbergenie)

2005   M.Sc., University of Gdańsk, Dept. of Animal Physiology

Tirosine hydroxylase expression in A10 and A9 cell groups after unilateral lesion and contralateral stimulation of ventral tegmental area of a rat

(in Polish: Ekspresja hydroksylazy tyrozynowej w grupach komórek A10 i A9
po jednostronnym uszkodzeniu i kontralateralnej stymulacji brzusznego pola nakrywki śródmózgowia u szczura
)
Research interests

- Polar ecosystem functioning
- Seabird impact on tundra (soil, vegetation, soil invertebrates)

- Seabird impact on coastal benthic communities

Publications
(KZ, KZS)
Grant participation
TeachingI recommend:

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl