english version logo
Szukaj   


KIEROWNIK

WYKONAWCY

TYTUŁ

NUMER GRANTU

ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

ŹRÓDŁO

dr Dorota Kidawa

 lic. Martyna Cendrowska

 

Interakcje głosowe w układzie rodzice-potomstwo na przykładzie długożyjącego arktycznego ptaka morskiego, alczyka Alle alle

 

2017/26/D/NZ8/00005

2018-2021

NCN SONATA 13

dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

MSc Antoine Grissot

 Koordynacja działań rodzicielskich samca i samicy i jej związek z dostosowaniem u alczyka (Alle alle), gatunku ptaka morskiego o długiej historii życia

2017/25/B/NZ8/01417

2018-2021

NCN OPUS 13

dr hab. Dariusz Jakubas

 dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, MSc Anne Ausems

 Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce

2015/19/B/NZ8/01981

2016-2019

NCN OPUS 10