english version logo
Szukaj   1) Nagroda Dziekana WB UG dla:

dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG,
dr Dorota Kidawa,
dr Katarzyna Zmudczyńska Skarbek,
dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG
- za osiągnięcia publikacyjne.

2) Zespołowa Nagroda Rektora I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe (za wiodący udział w powstaniu cyklu publikacji pt. „Funkcjonowanie ekosystemów polarnych w okresie globalnych zmian klimatu i zasięgu prądów
oceanicznych w Arktyce” dla:

prof. dr hab. Lech Stempniewicz,
dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas,
dr hab. Dariusz Jakubas,
dr Katarzyna Zmudczyńska Skarbek, dr Michał Goc,
dr Dorota Kidawa,
dr Adrian Zwolicki

w tym dr hab. Marcin Łoś i dr Joanna Łoś z Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii

3) Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia organizacyjne polegające na przygotowaniu założeń i opracowaniu dokumentacji dwóch nowych kierunków studiów I stopnia: Genetyka i Biologia Eksperymentalna
oraz Ochrona Zasobów Przyrodniczych dla:

dr Agnieszka Ożarowska

4) Indywidualna Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia w pracy zawodowej dla

mgr Joanna GołębiewskaLink do publikacji >>>>W ramach rozpoczętego niedawno projektu pt. „Interakcje głosowe w układzie rodzice-potomstwo na przykładzie długożyjącego arktycznego ptaka morskiego, alczyka Alle alle (konkurs NCN SONATA 13) będzie możliwe wykonanie ciekawej pracy magisterskiej. Aplikację (CV oraz list motywacyjny) można składać drogą e-mailową na adres: dorotakidawa@univ.gda.pl do dnia 16 maja 2018 r. Szczegóły znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki


Egzamin poprawkowy z przedmiotu Ekologia ogólna dla studentów kierunku Biologia odbędzie się w czwartek 01.03 o godz. 14:30 w sali C/329 (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców) - Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk-Oliwa


Gratulujemy dr hab. Katarzynie Wojczulanis-Jakubas, prof. UG projektu zakwalifikowanego do finansowania w ramach konkursu NCN OPUS 13! Projekt dotyczy koordynacji działań rodzicielskich samca i samicy u alczyka.


w materiałach dla Studentów - do pobrania


Science Daily donosi o naszych najnowszych badaniach!
Link do artykułu: https://www.sciencedaily.com/releas…/2017/…/170310091519.htm


W najbliższy poniedziałek, 20 lutego br., w ramach wykładów z Biologii współczesnej zapraszamy na wykłady: prof. dr hab. Włodzimierza Meissnera - "Wpływ ocieplenia klimatu w Arktyce na biegusy rdzawe zimujące w strefie subtropikalnej" oraz dr Agnieszki Ożarowskiej - "Zróżnicowanie i plastyczność zachowań wędrówkowych krajowych gatunków pokrzewek"
(Aula WB C/105, godz. 10:00).


Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 (wtorek) o godzinie 17:00 w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie, przy ul. Wita Stwosza 59, sala C 107 (parter).
Na spotkaniu dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego przedstawi referat pt.:
Kiedy śpiewając w chórze chce się być solistą… Czyli o sposobie wokalizacji samców pustelnika długodziobego na tokowisku


W dniu 29 listopada 2016 (wtorek) o godz. 17:00 w budynku Wydziału Biologii UG w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59 (sala C/107, parter) odbędzie się Gdańskie Spotkanie Ornitologiczne. Na spotkaniu mgr Piotr Piliczewski z Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawi referat pt. "Realcje kosów Turdus merula z Cmentarza Centralnego w Szczecinie na drapieżniki zagrażające lęgom" Serdecznie zapraszamy!


W sobotę 2.07 rozpoczyna pracę punkt obrączkowania ptaków w ujściu przekopu Wisły koło Świbna. Jest to kolejny, już 34 sezon prowadzenia badań wędrówek siewkowców. Od początku biorą w nich udział studenci Uniwersytetu Gdańskiego, realizują tam swoje prace magisterskie. Wyniki tych badań przyczyniły się do powstania kilkudziesięciu publikacji naukowych, trzech doktoratów i jednej habilitacji. Zapraszamy do współpracy. Prace w ujściu Wisły zakończą się 26.09.Dr hab. Dariusz Jakubas z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii UG poszukuję kandydata/tkę na doktoranta/tkę do realizacji projektu naukowego "Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce".
Podstawowym celem projektu, który uzyskał finansowanie w konkursie NCN OPUS 10, jest porównanie ekologii żerowania dwóch gatunków sympatrycznych pelagicznych ptaków morskich, oceannika żółtopłetwego oraz czarnobrzuchego gniazdujących w Antarktyce morskiej.
Wnioski przyjmowane będą drogą mailową do dnia 26 czerwca 2016 r.
Szczegółowe informacje o wymaganiach i warunkach w załączonym pliku PDF


Międzynarodowy zespół badawczy, w skład którego wchodzą m.in. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner i dr Agnieszka Ożarowska, odkrył związek pomiędzy zmianami klimatu, zachodzącymi na syberyjskich lęgowiskach biegusa rdzawego, a jego przeżywalnością na odległych afrykańskich zimowiskach. Wyniki zostały opublikowane 13. maja bieżącego roku na łamach prestiżowego czasopisma naukowego - Science. Jest to pierwsza publikacja w tym czasopiśmie na naszym wydziale. Gratulujemy i czekamy na kolejne odkrycia!

Z wynikami pracy można zapoznać się dzięki streszczeniu oraz oczywiście na stronie czasopisma Science.


19 listopada 2015 (czwartek), o godzinie 17:15 zapraszamy na spotkanie w sali C 200 (I piętro). Na spotkaniu dr Dawid Zyskowski z Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawi referat pt.:
Życiowy sukces reprodukcyjny w miejskiej populacji kosa Turdus merula


29 października 2015 (czwartek), o godzinie 17:15 zapraszamy na spotkanie w sali C 107 (parter).
Na spotkaniu mgr Brygida Manikowska-Ślepowrońska przedstawi referat pt.:
Czynniki determinujące rekolonizację oraz wielkość kolonii
lęgowych czapli siwej Ardea cinerea w północnej Polsce


Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w seminariach - harmonogram można zobaczyć tutaj


Miło nam poinformować, że Pani dr Beata Michno otrzymała wyróżnienie w konkursie "Nauczyciel Roku" im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Serdecznie gratulujemy!


Uprzejmie zapraszam na egzamin poprawkowy z Ekologii ewolucyjnej i behawioralnej, który odbędzie się w dniu 27 lutego, o godzinie 12:00 w bibliotece KEiZK.


Obowiązują zasady jak na egzaminie w pierwszym terminie.


Pozdrawiam,

KWJEgzamin poprawkowy z przedmiotu Ekologia ogólna odbędzie się 23 lutego 2015 o godz. 9:00 w sali magisterskiej Katedry - C/329


Wyniki egzaminu z przedmiotu Ekologia ogólna z 29 stycznia 2015 znajdują się na podstronie Egzaminy i zaliczeniaEgzamin z przedmiotu Ekologia ogólna odbędzie się 29 stycznia 2015 o godz. 8:00 w salach C/105 i C/107.


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
Zefiryna Pągowskiego

pracownika (w latach 1976 -1979) i długoletniego współpracownika Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego w okresie kiedy był strażnikiem w rezerwacie Jezioro Druzno. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc w pracach na tym jeziorze. Zawsze był otwarty na współpracę i przekazywał wiele cennych informacji o tym co dzieje się na Druznie. Bardzo lubił pomagać też naszym studentom w pracach terenowych. Był świetnym przyrodnikiem, bardzo dobrym znawcą ptaków, osobą oddaną sprawom ochrony przyrody. Zefiryn był też wspaniałym fotografem przyrody, członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody. Pełnił również funkcję strażnika w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, a także współpracował z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie.


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 7.01.2015 o godzinie 11.30 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsk


Egzamin poprawkowy z przedmiotu Ewolucja i systematyka strunowców odbędzie się 08 września o godz. 9:00 w sali C/108


Egzamin z przedmiotu Ewolucja i systematyka strunowców odbędzie się 26 czerwca  o godz. 9 w salach C/105 i C/107.
Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim Gdańskie Spotkanie Ornitologiczne, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia (poniedziałek), o godz. 17.00, w budynku Wydziału Biologii UG w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59 (sala C/107, parter). Na spotkaniu Pan prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawi swoje wrażenia z pobytu na Syberii: "Przyroda Syberii - tajga nad Jenisejem"

Gdańskie Spotkania Ornitologiczne


Ukazała się monografia przyrodnicza Jeziora Druzno. Wersje eletroniczną publikacji można sciągnąć tutaj: pdf.


Wyniki z egazminu z Ekologii ewolucyjnej i behawioralnej i termin poprawy są umieszczone na  podstronie: Dla studentów | Egzaminy i zaliczenia.


Egzamin (Biol.) oraz zaliczenie (Ochr. środ.) z Ekologii ewolucyjnej i behawioralnej dla I roku II stopnia Biologii i Ochrony środowiska odbędzie się w czwartek 30.01 o godzinie 12:30 w salach C/105 i C/107.Naukowe Koło Ornitologiczne Studentów UG "KOS" zaprasza na wigilię w czwartek 18 grudnia. Spotkanie w bibliotece KEiZK po spotkaniach ornitologicznych.


18 grudnia 2013 (środa) o godzinie 17:30 zapraszamy na spotkanie poświęcone badaniom nad bocianem białym. dr Wojciech Kania ze Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN orad Dariusz Ożarowski z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przedstawią referaty pt.: "Wędrówki i ekologia rozrodu bociana białego. Dlaczego bociany warto obrączkować i jak to robić? oraz "Bocian biały w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i okolicach".


W ramach "Gdańskich Spotkań Ornitologicznych" 20 listopada 2013 o godzinie 17:30 zapraszamy na prezentację dr Katarzyny Wojczulanis-Jakubas pt.: "Wielkie pytanie małego alczyka - dlaczego moja mama mnie opuszcza?". (Aula Wydziału Biologii UG - sala C105 ).


Akademickie Koło Chiropterologiczne "PTOP Salamandra" zaprasza 13 listopada, o godz. 17:00 na prezentację dr Mateusza Ciechanowskiego: Przyroda Kostaryki jako przykład "gorącej plamy" bioróżnorodności, ilustrowaną zdjęciami Marty Więckowskiej, Anety Zapart i samego autora. (Aula Wydziału Biologii UG).


Naukowe Koło Ornitologiczne Studentów "KOS"zaprasza 6 listopada (środa) o godz. 17:30 na prezentację dr Michała Skakuja: "Rozpoznawanie ptaków wróblowych w locie". (Aula Wydziału Biologii UG).


Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 października 2013 o godzinie 17:30 w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Przymorzu, przy ul. Wita Stwosza 59, sala C105 (parter).
Na spotkaniu dr Sergiy Dubchak z Ukraińskiego Naukowego Centrum Radiologicznego i Instytutu Służby Więziennej w Kijowie przedstawi referat pt.:
Radioekologia i wpływ pierwiastków radioaktywnych na faunę i florę w strefie czarnobylskiej.


Zapraszamy do obejrzenia filmu "Mały alczyk, wielka sprawa"z udziałem pracowników naszej Katedry, w TVP Polonia, w sobotę 19 października, o godz. 15:00. Zobacz zwiastun.


17 czerwca (poniedziałek) o godz. 10:00 w Auditorium Biologicum Profesor Paweł Koteja z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawi wykład pt. "Eksperymentalna ewolucja adaptacji fizjologicznych: efekty doboru sztucznego u dzikiego gryzonia".


19-21 września 2012. Więcej informacji na stronie: www.pec2013.confer.uj.edu.pl


Wyniki z egzaminu z Podstaw etologii dostępne są na podstronie.


Poszukuję studentki lub studenta gotowych do wzięcia udziału w projekcie badawczym pt. "Inwestycje rodzicielskie samic i samców u ptaków w warunkach środowiska morskiego, na przykładzie nawałnika burzowego (Hydrobates pelagicus)". Badania będą prowadzone w sierpniu br. na Wyspach Owczych (Faroe Island, Dania). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 15 maja br.

Zgłoszenia proszę kierować do dr Katarzyny Wojczulanis-Jakubas, pok. C-323, biokwj@univ.gda.pl. Info rozwinięcie - w załączniku


Studenckie Koło Naukowe Teriologów oraz Studenckie Koło Naukowe Etologów TENO Uniwersytetu Wrocławskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Teriologicznej.


 Zapraszamy na wykłady z Biologii Współcznesej organizowane przez nasz Wydział.


17 grudnia o godz. 18:00 dr Marcin Polak z UMCS w Lublinie przedstawi referat pt. Ptaki ciernistych krzewów, czyli o interakcjach pomiędzy jarzębatką a gąsiorkiem.
Miejsce: Wydział Biologii UG w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59 (sala C/107, parter). Zapraszamy!


W dniu 28 listopada br. (środa) o godz. 17.15, w nowym budynku Wydziału Biologii UG w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59 (sala C/107, parter) odbędzie się pierwsze w roku akad. 2012/2013 Gdańskie Spotkanie Ornitologiczne. Na spotkaniu mgr Andrzej Kośmicki przedstawi referat pt. "Mierzeja Wiślana jako wąskie gardło wędrówkowe - pięć lat badań DRAPOLICZa za nami" Serdecznie zapraszamy!


W dniu 20 listopada br. (wtorek) Sopockie Towarzystwo Naukowe zaprasza na spotkanie z dr Adrianem Zwolickim pt."Bóbr z Delty Wisły".
Spotkanie odbędzie się 20 listopada o godzinie 18:00 w BOOKARNI, "kawiarni z książką", ul. Haffnera 9, Sopot (50m od ul. Monte Cassino). Zapraszamy!


Zmieniły sie godziny konsultacji pracowników i doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne. Szczegóły na stronie.


Zapraszam na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 15 marca 2012 o godzinie 17:00 w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, przy ul. Kładki 24.
Na spotkaniu prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska z Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Medycznej, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przedstawi referat: Ptaki a zanieczyszczenie rtęcią środowisk śródlądowych


Informacje w pliku
pdf


Zapraszam na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2012 o godzinie 17:00 w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, przy ul. Kładki 24.
Na spotkaniu prof. dr hab. Włodzimierz Meissner z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego przedstawi referat: Zimowanie ptaków wodnych na terenie polskich miast w latach 2007-2009

Informacje w pliku pdf


23 listopada 2011 r Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego przyznała nagrodę Akademickiemu Kołu Chiropterologicznemu Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", za wieloletnią działalność w zakresie Ochrony Środowiska i Edukacji Ekologicznej. Nagroda została wręczona, podczas uroczystej gali, która odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, przewodniczącemu koła, pracownikowi Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców dr Mateuszowi Ciechanowskiemu. Więcej informacji na stronie Wydziały Biologii.


Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 01.12.2011 o godzinie 17:00 w stałym miejscu - na auli Wydziału Biologii UG. Na spotkaniu dr Jarosław Wiącek z UMSC w Lublinie opowie nam o wynikach długoterminowych badań nad puszczykami w Lasach Kozłowieckich.

Informacje w pliku pdf.


Na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępna jest nowa publikacja: Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. Całość można ściągnąć bezpośrednio ze strony GDOŚ (pdf). Jednym z redaktorów publikacji jest prof. Włodzimierz Meissner.


W bibliotece pojawił się kolejny (XV) tom książki: Handbook of the Birds of the World; Weavers to New World Warblers.


Dr Czesław Nitecki został wyróżniony w konkursie Mrongowiusze 2011. Szczegóły na stronach Uniwersytetu Gdańskiego (link)


Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu "Metody statystyczne w biologii" autorstwa
Prof. Włodzimierza Meissnera dostępny jest w pokoju 103 Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców w Gdańsku Wrzeszczu w cenie 20 zł.Pani dr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, adiunkt w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców, została beneficjentką świeżo rozstrzygniętego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu w ramach projektu Iuventus Plus. Projekt ten dotyczy młodych pracowników nauki, a podstawowym kryterium konkursowym był znaczący dorobek publikacyjny w impaktowych czasopismach specjalistycznych oraz zgłoszony projekt badawczy.


W najnowszym numerze Acta Theriologica ukaże sie artykuł autorstwa Mateusza Ciechanowskiego zatytułowany Seasonal activity patterns of seven vespertilionid bat species in Polish lowlands|pobierz i przeczytaj

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl