english version logo
Szukaj   


Prace magisterskie realizowane aktualnie w opraciu o bazę terenową nad Jeziorem Drużno:

Student:
Tytuł pracy magisterskiej:
Opiekun:
Dorota Horba

Dynamika jesiennej migracji piecuszka (Phylloscopus trochilus) i pierwiosnka (Ph. collybita) w rezerwacie J. Drużno

dr Darisz Jakubas
Izabela Kulaszewicz
Pierzenie i kondycja brzęczki na J. Drużnodr Darisz Jakubas
Ewa MalinowskaDynamika jesiennej migracji łozówki (Acrocephalus palustris) w rezerwacie J. Drużnodr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

Prace magisterskie zrealizowane w oparciu o bazę terenową nad Jeziorem Drużno:

Student:
Tytuł pracy magisterskiej:
Rok:
Promotor:
Marcin Węsioa Gromadzenie rezerw energetycznych przez ptaki wróblowe w okresie jesiennej migracji w rezerwacie "Jezioro Drużno"2011
dr Darisz Jakubas
Magdalena DudekStruktura wiekowo-płciowa migrujących rokitniczek w rezerwacie Jezioro Drużno2010dr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas
Magdalena MączyńskaSkład gatunkowy i aktywność nietoperzy (Chiroptera) w wybranych biotopach rezerwatu "Jezioro Drużno"2010dr Mateusz Ciechanowski
Agnieszka Szafko Struktura wiekowo-płciowa migrujących trzcinniczków w rezerwacie Jezioro Drużno2010dr Dariusz Jakubas
Jakub TypiakAwifauna szuwaru ziołoroślowego w rezerwacie Jezioro Drużno2009dr Dariusz Jakubas
Jan Hodysz
Analiza wiadomości powrotnych wybranych gatunków ptaków wróblowatych obrączkowanych na Jeziorze Drużno
2003dr B. Michno
Marcin Kowalczyk
Elementy biologii i ekologii lęgowej rybitwy białowąsej Chlidonias hybridus oraz rybitwy czarnej Chlidonias niger na jeziorze Drużno
2002
dr Cz. Nitecki
Michał Zapart
Wybrane elementy biologii lęgowej łabędzia niemego Cygnus olor na jeziorze Drużno i na zbiornikach wodnych w Gdańsku
2002
dr Cz. Nitecki, dr M. Wieloch
Magdalena Formella
Preferencje kierunkowe i aktywność trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) i rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) w zasie wędrówki jesiennej na jeziorze Drużno w roku 2000
2001
dr Cz. Nitecki
Małgorzata Falkowska
Bocian biały Ciconia ciconia L. na obszarze byłego powiatu elbląskiego w latach 1994-1995
1996
dr B. Michno
Izabela Kalinowska
Charakterystyka morfometryczna pierwiosnka Phylloscopus collybita i piecuszka Phylloscopus trochilus chwytanych na jeziorze Drużno
1994
dr B. Michno
Agnieszka Trocińska
Jesienny przelot niektórych ptaków trzcinowisk nad Zalewem Wiślanym i jeziorem Drużno
1993
dr M. Goc
Wojciech Daroszewski
Herpetofauna agrocenoz przyległych do rezerwatu przyrody "Jezioro Drużno"
1991
dr hab. A. Przystalski
Dorota Żuchowska
Gatunki gnieżdżące się w kolonii lęgowej mewy śmieszki (Larus ridibundus L.) w rezerwacie przyrody "Jezioro Drużno"
1991
dr Cz. Nitecki
Jacek Błażuk
Analiza dynamiki przelotu i biometrii łozówki Acrocephalus palustris (Herm.) w okolicach Elbląga
1991
dr M. Goc
Emilia Kęsik
Badanie składu gatunkowego żab zielonych Rana esculenta complex zamieszkujących okolice jeziora Drużno
1990
dr hab. A. Przystalski
Maciej Kozakiewicz
Badania ilościowe awifauny lęgowej trzcinowiska w południowej części rezerwatu "Jezioro Drużno"
1990
dr M. Goc
Cezary Pająkowski
Badania ilościowe ptaków lęgowych w szuwarze trzcinowym (Scirpo Phragmitetum) rezerwatu "Jezioro Drużno"
1990
dr M. Goc
Jacek Balerstet
Liczebność i uwarunkowania siedliskowe populacji piżmaka Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) w rezerwacie "Jezioro Drużno"
1989
prof. dr hab. W. Żurowski
Teresa Balerstet
Biometria i struktura populacji piżmaka Ondatra zibethicus (Linnaeus,1766) w rezerwacie "Jezioro Drużno"
1989
prof. dr hab. W. Żurowski
Izabela Matusiak
Materiały do oznaczania stanu fauny Micromammalia rezerwatu Jezioro Druzno
1989
prof. dr hab. S. Strawiński
Krzysztof Wargacki
Występowanie norki amerykańskiej (Mustela vison Schreber, 1777) w rezerwacie "Jezioro Drużno"
1989
prof. dr hab. W. Żurowski
Anna Onyszk
Dynamika jesiennych przelotów Acrocephalus scirpaceus (Herm) nad rezerwatem "Jezioro Drużno" w latach 1975-1978 oraz próba  analizy biometrycznej badanej grupy ptaków
1988
dr M. Goc
Lidia Tomaszek
Zastosowanie suchej masy soczewki jako metody określania wieku nornika północnego (Microtus oeconomus Pallas, 1776)
1988
prof. dr hab. S. Strawiński
Alicja Krzaczkowska
Biometria jaj perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus) na jeziorze Drużno
1985
dr M. Goc
Mateusz Woźniak
Herpetofauna południowo-zachodniej części rezerwatu "Jezioro  Drużno" i terenów przylegających
1985
prof dr hab. S. Strawiński
Małgorzata MichalskaBadania nad ekologią rozrodu głowienki Aythya ferina L. i czernicy Aythya fuligula L. na jeziorze Drużno
1984
dr L. Stempniewicz
Joanna Moskal
Zmienność wymiarów i straty ciężaru jaj w trakcie inkubacji u głowienki (Aythya ferina) i czernicy (Aythya fuligula) na Jeziorze Drużno
1984
dr L. Stempniewicz
Leszek KucharekEfekt lęgowy mewy śmieszki (Larus ridibundus) na jeziorze Drużno
1983
dr Cz. Nitecki
Krzysztof WesołowskiBadania ilościowe awifauny lęgowej olsu rezerwatu "Jezioro Drużno"
1982
dr Cz. Nitecki
Maria KrukowskaBadania nad ekologią łyski (Fulica atra L.) w okresie lęgowym na jeziorze Drużno
1982
dr L. Stempniewicz
Adam BabińskiBadania ekologiczne nad głowienką Aythya ferina L. i czernicą Aythya fuligula L. w okresie lęgowym na terenie rezerwatu Jezioro Drużno"
1982
dr L. Stempniewicz
Jerzy MikiansEksperymentalne badania nad stratami w zniesieniach ptaków wodnych jeziora Drużno
1980
prof. dr hab. S. Strawiński
Alicja GłodkiewiczDymorfizm płciowy i metody oznaczania płci mewy śmieszki Larus ridibundus L.
1978
dr Cz. Nitecki
Grzegorz StępieńSkład masy pokarmowej mewy śmieszki (Larus ridibundus L.)
1977
dr Cz. Nitecki
Elżbieta RochSsaki rezerwatu "Jezioro Drużno"
1977
prof. dr hab. Z. Pucek
Grażyna BujnowiczWpływ ingerencji człowieka na zachowanie perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus L.) w okresie lęgowym
1977
prof. dr hab. S. Strawiński
Agnieszka SamulakBadania biometryczne i fenologiczne populacji lęgowej Acrocephalus scirpaceus (Herm.) i  (L.) nad Jeziorem Drużno
1976
prof. dr hab. S. Strawiński
Beata NiepiekłoRozmiary, kształt i ubarwienie jaj mewy śmieszki Larus ridibundus L. w kolonii lęgowej na jeziorze Drużno
1976
dr Cz. Nitecki
Maria Kozakiewicz-DziedzicAnaliza biometryczna polęgowej populacji Acrocephalus scirpaceus i A. schoenobaenus nad jeziorem Drużno w 1975 roku
1976
prof. dr hab. S. Strawiński
Janina KorczyńskaRozmiary erytrocytów mewy śmieszki Larus ridibundus i rybitw zwyczajnej Sterna hirundo w rozwoju postembrionalnym
1975
dr Cz. Nitecki
Emilia GilińskaAnaliza biometryczna populacji wędrówkowych jaskółki dymówki Hirundo rustica L. i jaskółki brzegówki Riparia riparia L. z rezerwatu Jeziora Drużno
1975
prof. dr hab. S. Strawiński
Joanna CzubryjBadanie rozwoju postembrionalnego i śmiertelności mewy śmieszki Larus ridibundus L. na jeziorze Drużno w 1974 roku
1975
 

Prace doktorskie zrealizowane w oparciu o bazę terenową nad Jeziorem Drużno:
Beata MichnoWędrówki polskiej gniazdowej populacji mewy śmieszki Larus ridibundus1990
dr hab. M. Gromadzki
Michał GocEkologia gniazdowania perkoza dwuczubego Podiceps cristaus L. na jeziorze Drużno1982
prof. dr hab. S. Strawiński

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl