english version logo
Szukaj   


Na UG
FB - Gdańskie Spotkania Ornitologiczne | Biblioteka Główna | Katalog Biblioteki | Wydział Biologii | Sprawdź pocztę

Koła Naukowe

Naukowe Koło Ornitologiczne StudentówStudenckie Koło Chiropterologiczne | Koło Teriologiczne Sorex
 
Słowniki Biologiczne
Biology Online Dictionary | Bioglossary | EverythingBio | OnlineBiologyBook(Glossary) |
Virtual Library Natural | Sciences and Mathematics | ISI Multilingual Glossary of Statistical Terms

Czasopisma
Science | Nature | Ecologist | Canadian Journal of Zoology | Waterbirds | Marine Ornithology |
Acta Ornithologica | Acta TheriologicaActa Chiropterologica | The Ring 

Wydawnictwa
Blackwell Publishing | Elsevier

Bazy danych
Biosis | PhotoResearchers | Science Citation Index Expanded

Serwisy
Narodowe Centrum Nauki | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Fundacja na rzecz Nauki Polskiej |
Polski Serwis Naukowy
| Nauka Polska | Biolog | BIOSCI/Bionet

Organizacje
APECS | Klub Przyrodników | Komitet Ochrony OrłówPTOP "Salamandra" | Kuling | Wader Study Group | Nietoperze Polski | Large Carnivore Initiative for Europe | WWF - Polska | OTOP | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Praca
Earthworks-jobs | NatureJobs | Sciencecareers | Oferty pracy w projektach NCN

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl