english version logo
Szukaj   


 Co badamy i dlaczego?
Poszukujemy powiązań między zwierzętami kręgowymi (głównie ptakami i ssakami) a środowiskiem w którym żyją, powiązań między poszczególnymi gatunkami zwierząt i reguł rządzących funkcjonowaniem ich populacji. Poznajemy również zachowania zwierząt, ich sezonowe i dobowe wzorce oraz ich fizjologiczne uwarunkowania.
Ptaki kolonijne, nietoperze i bobry...
Staramy się opisać i wyjaśnić, w jaki sposób zwierzęta wpływają na ekosystem, gdy ogromne kolonie ptaków wodnych deponują w lesie lub arktycznej tundrze tony odchodów, lub gdy bóbr wycina z nadrzecznego lasu wybrane gatunki drzew. Czy kolonia lęgowa ptaków dostarcza pokarmu włóczącym się wokół niej drapieżnikom, zaś przerzedzony przez bobry las staje się atrakcyjniejszym niż uprzednio żerowiskiem dla nietoperzy?

Zmiany klimatu, wpływ czlowieka, inwazje obcych gatunków...
Naszym zainteresowaniom nie umyka też druga strona medalu – jak struktura i dynamika ekosystemu wpływa na rozmieszczenie, liczebność i aktywność zwierząt. Jak postępujące zmiany klimatu wpłyną na mieszkańców arktycznych i antarktycznych wysp? W jaki sposób inwazja obcego gatunku ryby zmieniła dietę rybożernych ptaków – i jak na przestrzeni lat zmieniał się sukces lęgowy tych ostatnich? Jak nietoperze radzą sobie w pofragmentowanym przez człowieka krajobrazie?

Ptasie wędrówki 
Co roku miliony ptaków odbywają liczące wiele tysięcy kilometrów wędrówki z terenów lęgowych na zimowiska i z powrotem. Ich szlaki prowadzą przez wybrzeża i doliny rzeczne naszego kraju. Próbujemy dowiedzieć się, w jaki sposób organizmy skrzydlatych wędrowców są w stanie podołać temu kosztownemu energetycznie wysiłkowi. Jak gospodarują one zapasami tłuszczu i w jaki sposób przechodzą pierzenie? Czy jest to uzależnione od płci, wieku, kondycji osobnika? Jak zjawiska te reguluje gospodarka hormonalna i czy zasobność żerowisk na trasie wędrówki warunkują jej szczęśliwe ukończenie?

Rodzinne życie ptaków
Wędrówki nie są jednak jedynym wysiłkiem w życiu ptaków. Okres lęgowy – zniesienie jaj, ich wysiedzenie, wykarmienie i wychowanie potomka – również pochłania wiele energii, a jego sukces jest często niepewny. Staramy się wniknąć bliżej w rodzinne życie ptaków, dowiedzieć się, która z płci inwestuje więcej czasu i energii w wyklute pisklę, gdzie, kiedy i jakiego pokarmu poszukują rodzice dla siebie i przychówku…


Zobacz Pracownie naszej Katedry >>

Gdzie prowadzimy badania? I po co?
Przykłady zjawisk, które przyciągają naszą uwagę, można znaleźć pod różnymi szerokościami geograficznymi – w różnym klimacie przebiegają jednak według odmiennych wzorców. Dlatego badania nasze prowadzimy zarówno w regionach polarnych, strefie umiarkowanej, jak i subtropikalnej. Mamy nadzieję, że ich wyniki przyczynią się również do skuteczniejszej ochrony gatunków rzadkich i zagrożonych - na przykład niektórych nietoperzy czy ptaków siewkowych. Liczymy, że dostarczą one także informacji niezbędnych do rozwiązania narastających konfliktów między niektórymi gatunkami zwierząt (kormorany, czaple, bobry), a wykorzystującymi te same ekosystemy ludźmi – rybakami, rolnikami i leśnikami.
 
  
 

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl