english version logo
Szukaj   Prof. Stefan Strawiński
Prof. Dr Hab. Stefan Strawiński 1921-1995   
    Nasza poprzednia
siedziba przy al. Legionów 9:
  ...z naszej historii

20 marca 1970 roku, na mocy uchwały Rady Ministrów, powstaje Uniwersytet Gdański. Nowa uczelnia łączy w sobie dorobek i doświadczenia istniejących dotychczas: Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej, na której realizowana była tematyka przyrodnicza. Jej kontynuację stanowi Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.

Na nowo-powstałym wydziale, w Instytucie Biologii wyodrębnia się Zakład Zoologii, kierowany przez doc. dr. hab. Feliksa Piotrowskiego. Od początku przyrodnicy pracują w Gdyni, przy ulicy Czołgistów (obecnie: Aleja Marszałka Piłsudskiego) 46. Tam, w 1971 roku, pod przewodnictwem doc. dr. hab. Stefana Strawińskigo tworzy się Pracownia Ekologii Ptaków, przekształcona następnie, w roku 1973, w Zakład Ekologii Zwierząt. W 1981 roku, w ramach reorganizacji Wydziału, jednostka uzyskuje status Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców.

Kiedy w roku 1990 profesor Strawiński odchodzi na emeryturę, kierownikiem zostaje dr Czesław Nitecki. W 1993 roku kierownictwo przejmuje dr hab. Lech Stempniewicz, sprawując je szczęśliwie i już jako profesor, po dzień dzisiejszy. W międzyczasie, w roku 1991, Katedra zostaje przeniesiona do Gdańska-Wrzeszcza na ulicę Legionów 9, do dawnych pomieszczeń Uniwersyteckiego Studium Wojskowego.

Od roku akademickiego 2012/2013 funkcjonujemy w nowej siedzibie Wydziału Biologii przy ul. Wita Stwosza 59 w Gdańsku Oliwie. 

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl