english version logo
Szukaj   


"Jezioro Drużno" jest rezerwatem ornitologicznym, znajduje się w północnej Polsce, na Żuławach Wiślanych (współrzędne geograficzne: 54o03'-54o07'N, 19o24'-19o30'E).

Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 21.07.2004 r. Jezioro Drużno włączone zostało do obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000.
W 2005 roku Druzno, jako jeden z 13 obiektów w Polsce, został zakwalifikowany do Spisu Konwencji Ramsarskiej, jako obszar wodno-błotny o znaczeniu miedzynarodowym.

Rezerwat obejmuje płytkie (średnia głębokość około 1 metra), eutroficzne jezioro o powierzchni 30 km2 wraz z otaczającymi je trzcinowiskami i olsami.
Jezioro połączone jest z Zalewem Wiślanym poprzez rzekę Elbląg, co wpływa na dość znaczne wahania poziomu wody. Podczas występowania północnych i północno-zachodnich wiatrów powoduje to napędzanie wody z Zalewu Wiślanego.
Początkowo jezioro Drużno stanowiło część Zalewu Wiślanego (jeszcze w X wieku), dzisiejszy kształt jeziora zawdzięczamy naturalnym procesom sedymentacyjnym i sukcesji, jak i również działalności człowieka, który od wieku XIII począwszy osusza i obwałowuje jezioro i tereny przyległe.

Tafla jeziora zdominowana jest przez strefę litoralu, występują tu licznie: grążel żółty Nuphar luteum, grzybień biały Nymphea alba, grzybieńczyk Nymphoides peltata.

Rezerwat jest ważnym lęgowiskiem ptaków wodno-błotnych o randze europejskiej. W chwili obecnej lęgowych jest tu 109 gatunków ptaków. Znajduje się tu również pierzowisko kaczek (głównie krzyżówek Anas platyrhynchos, krakw Anas strepera, płaskonosów Anas clyepata) i gęgaw Anser anser. Istnieje tu także miejsce koncentracji żurawi Grus grus (do 2000 osobników). W okresie wiosennych i jesiennych wędrówek w rezerwacie gromadzą się znaczne liczby kaczek i gęsi, przekraczające 10000 osobników. Poza tym trzcinowiska stanowią dogodne noclegowiska dla przelotnych dymówek Hirundo rustica i brzegówek Riparia riparia.Z ssaków zamieszkujących rezerwat na uwagę zasługują: wydra Lutra lutra, łoś Alces alces.

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl