english version logo
Szukaj   

moi doktoranci
dla studentów


Kariera naukowa

Praca magisterska - 1986 "Niektóre aspekty zimowania mew we Władysławowie" - promotor dr Czesław Nitecki

Praca doktorska - 1993 "Zapasy tłuszczowe u biegusów zmiennych (Calidris alpina) podczas jesiennej wędrówki w rejonie Zatoki Gdańskiej" - promotor prof. dr hab. Stefan Strawiński

Rozprawa habilitacyjna - 2002 "Strategie wędrówkowe siewkowców (Charadrii) migrujących przez rejon południowego Bałtyku"

Profesor nadzwyczajny - 2006

Profesor zwyczajny - 2010 Zainteresowania naukowe

Ekologia i ekofizjologia ptaków w okresie wędrówek i zimowania
 - ekologia żerowania siewkowców
 - wskaźniki kondycji u ptaków
 - strategie pierzenia siewkowców

Zmienność morfologiczna siewkowców
 - dymorfizm płciowy
 - zróżnicowanie biometryczne populacji
 
 
 

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl