english version logo
Szukaj   Dariusz Jakubas, Ph. D.

University of Gdańsk
Dept. of Vertebrate Ecology nad Zoology
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, Poland
e-mail: biodj@univ.gda.pl

Research intrest

- influence of climate change on Arctic ecosystems

- breeding ecology of colonial waterbirds

- factors affecting hematological parameters in birds

- migration of Passerines


Short CV

Habilitation in biology - 2012; Ph.D. in biology - 2002; M.Sc. in biology - 1998;

Employment - University of Gdańsk (2002 - Assistant Lecturer, 2003 - Assistant Professor, 2012 - Associate Professor)


Publications

click here

My research profil on Google:
http://scholar.google.com/citations?user=oKDlXOEAAAAJ
 

Participation in projects


I. supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism

ALKEKONGE - Response of marine and terrestrial ecosystems to climate changes in Arctic - links between physical environment, biodiversity of zooplankton and seabird populations - 2009-2011

more info

II. supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education

1. 1137/P04/2000/18 - Czynniki wpływające na rozród i żerowanie czapli siwej Ardea cinerea na przykładzie wybranych czaplińców w północnej Polsce. Ekologiczne podstawy gospodarowania gatunkiem łownym – 2000-2003.

2. 0640/P04/2005/29 - Inwestycje rodzicielskie i relacje genetyczne w obrębie rodziny (ojcostwo lęgu) u monogamicznego gatunku ptaka (alczyk Alle alle) –  2005-2007.

3. 1008/P04/2004 - Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce –  2005-2007.

4. 1883/P01/2007/32 - Wpływ zmian klimatu na strukturę zooplanktonu, populacje planktonożernych i rybożernych ptaków morskich oraz funkcjonowanie arktycznego ekosystemu lądowego na Spitsbergenie - 2007-2010.

5. IPY/25/2007 - Fronty oceaniczne i kolonijne ptaki morskie w warunkach długookresowych zmian klimatu w Arktyce – 2007-2010. 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl