english version logo
Szukaj   


1995

Międzynarodowe:

Nordic Seas Symposium. 7-9.03.1995
, Hamburg, Germany.
•   Węsławski J. M., Koszteyn J., Kwaśniewski S., Stempniewicz L., Malinga M. Plankton feeding seabirds and their food base along eastern border of the Greenland Sea in summers 1990-1993.

European Cetacean Society 9th Annual Conference. 1995, Lugano, Switzerland.
•   Kuklik I., Skóra K.E., Malinga M. The past, present day status and future of grey seal (Halichoerus grypus) in Polish zone of the Baltic Sea, Papers & posters.

IV European Conference on Cormorants. 1-2.11.1995, Bologna, Italy.
•   Goc M., Iliszko L., Chełkowska N. Daily foraging rhythm of Cormorant colony during the breeding
•   Goc M., Nitecki Cz. Human activities accelerating expansion of the Cormorant breeding colony at Kąty Rybackie, NE Poland.
•   Stempniewicz L., Grochowski A. Food composition of Cormorants Phalacrocorax carbo basing on regurgitated fish collected in large breeding colony at Kąty Rybackie, NE Poland (1992-94).

Krajowe:

Współdziałanie w ochronie środowiska morskiego przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. 1995, Gdynia.
•   Meissner W. Monitoring śmiertelności ptaków wodnych wskutek zanieczyszczeń ropopochodnych w rejonie Zatoki Gdańskiej.

1996

Międzynarodowe:

VII European Bat Research Symposium. 12-16.09.1996, Veldhowen, Holandia.
•   Jarzembowski T., Stępniewska A., Rymarzak G. Forest habitat preferences of Pipistrellus nathusii in northen Poland. (poster)

Krajowe:

Biodegradowalne oleje i smary w ochronie środowiska morskiego. 1996, Gdynia.
•   Meissner W. Możliwość oceny wpływu zanieczyszczeń ropopochodnych na środowisko morskie.

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl