english version logo
Szukaj   


1997

Międzynarodowe:

European Cetacean Society Conference. 1997, Stralsund, Germany.
•   Malinga M., Kuklik I., Skóra K.E. Food composition of bycought harbour porpoises Phocoena phocoena from Polish Baltic Sea. (poster)
•   Szefer P., Rokicki J., Frelek K., Skóra K., Malinga M. Bioaccumulation of selected trace metals in lung nematodes, Pseudalius inflexus, of harbour porpoise (Phocoena phocoena) in a Polish Zone of the Baltic Sea. (poster)

International Conference of European Ornitological Union. 28-30.09.1997, Bologna, Italy.
•   Stempniewicz L., Goc M., Iliszko L., Nitecki Cz. Mass chick mortality in the Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis colony as possible indirect effect of late and synchronized breeding season. (poster)

Wader Study Group Annual Conference. 8-11.08.1997,
Vester, Dania.
•   Remisiewicz M. Project “Tringa glareola 2000” – migration of Wood Sandpiper through Europe. (poster)

Krajowe:

Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska - monitoring - waloryzacja - ochrona. 17-19.09.1997, Słupsk.
•   Goc M., Iliszko L., Nitecki Cz. Rozwój kolonii kormoranów Phalacrocorax carbo sinensis i czapli Ardea cinerea w Kątach Rybackich i jej wpływ na biocenozę leśną.
•   Goc M., Kopiec K., Iliszko L. Wpływ eksploatacji trzcinowiska na jego awifaunę.
•   Michno B. Pozalęgowe występowanie krzyżówki Anas platyrhynchos na terenie Parku Oliwskiego w Gdańsku, w latach 1982-93.
•   Stempniewicz L., Goc M., Iliszko L., Nitecki Cz. Fenologia i synchronizacja rozrodu a sukces lęgowy kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w kolonii w Kątach Rybackich.

1998

Krajowe:

Sympozjum. Morskie obszary chronione w polskiej strefie brzegowej - zakres, forma i sposoby ochrony. 26.02.1998, Gdynia.
•   Meissner W. Znaczenie Zatoki Pomorskiej dla ptaków wodnych zimujących na Bałtyku.

Konferencja „Bocian biały Ciconia ciconia - stan i perspektywy badań. Bromierzyk, 4-5.09.1998
•   Michno B.

Sympozjum „Ptaki wodne a rybactwo”. 13.11.1998, Gdynia.
•   Goc M., Iliszko L., Nitecki Cz. Dobowa i sezonowa aktywność żerowania kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w Kątach Rybackich. (referat)
•   Goc M., Nitecki Cz. Zmiany wielkości kolonii kormorana Phalacrocorax carbo sinensis w Kątach Rybackich. (referat)
•   Stempniewicz L., Goc M., Nitecki Cz. Ocena wpływu żerowania kormoranów na ichtiofaunę na przykładzie Zalewu Wiślanego. (referat)
•   Stempniewicz L., Goc M., Jakubas D. Śmiertelność ptaków wodnych w sieciach rybackich na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. (poster)
•   Jakubas D., Makrycki W., Śmiarowski J. Sklad pokarmu czapli siwej Ardea cinerea z kolonii legowych w Mostach i Katach Rybackich. (poster)


XII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. 14-15.11.1998, Krzydlina Mała k/Wrocławia.
•   Jarzembowski T., Sawicka J. Aktywność socjalna i żerowiskowa karlika większego na Mierzei Wiślanej. (poster)
•   Ciechanowski M. Nietoperze Puszczy Darżlubskiej -  wstępne wyniki badań. (poster)

I Ogólnopolskie Sympozjum „Badania wędrówek siewkowców w Polsce”. 21-22.11.1998, Gdynia.
•   Meissner W. Analiza biometryczna krwawodziobów Tringa totanus chwytanych podczas jesiennej wędrówki nad Zatoką Gdańską. (referat)
•   Meissner W., Remisiewicz M. Rezultaty obrączkowania siewkowców przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING w latach 1983-1998. (referat)
•   Meissner W. Remisiewicz M. Wyniki obrączkowania siewkowców w 1999 roku przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING.
•   Meissner W. Remisiewicz M. Wyniki obrączkowania siewkowców w 2000 roku przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING.

VII Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna. 27-30.09.1998,
Białowieża.
•   Ciechanowski M. Drobne ssaki projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi”. (poster)

Międzynarodowe:

11th International Bat Research Conference. 2-6.08.1998, Pirenopolis, Brazil.
•   Jarzembowski T., Stępniewska A. Migration of the Nathusi’s pipistrelle Pipistrellus nathusi along Baltic coast.  (referat)

22nd International Ornithological Congress. 16-22.09.1998,  Durban.
•   Stempniewicz L., Iliszko L. (poster)

Wader Study Group Conference. 16-19.10.1998, Keszthely, Hungary.
•   Meissner W. Autumn migration of Wood Sandpiper (Tringa glareola) in the region of the Gulf of Gdańsk. (referat)
•   Meissner W., Koziróg L. Autumn migration of Turnstone (Arenaria interpres) in Gulf of Gdańsk region. (poster)
•   Remisiewicz M., Ściborski M. Development of the Project „Tringa glareola 2000”. (poster)

SE European Bird Migration Network Workshop. 5-6.12.1998, Przebendowo. 

•   Remisiewicz M.

International Workshop on Projekt „Tringa glareola 2000”. 22.11.1998, Gdynia.
•   Meissner W. Autumn migration and biometrics of Wood Sandpiper Tringa glareola in the region of the Gulf of Gdańsk.

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl