english version logo
Szukaj   


1999

Międzynarodowe:


2nd Meeting of the European Ornithologists Union  and 3rd International Shrike Symposium. 15-18.09.1999, Gdańsk.
•   Remisiewicz M. Winter Quarters of Robin (Erithacus rubecula) and their links to the migratory flyways. (referat)
•   Stempniewicz L., Borowski W., Goc M., Iliszko L., Martyniak A., Nitecki Cz.  Impact of Cormorants (Phalacrocorax carbo) on fish resources in the Vistula Lagoon, NE Poland. (referat)
•   Bzoma Sz. Seasonal changes in numbers and diet of Cormorants in the Gulf of Gdańsk. (poster)
•   Goc M., Bzoma Sz. Two methods of assessing role of various feeding places for Cormorants from colony in Kąty Rybackie (NE Poland). (poster)
•   Goc M., Kopciewicz P.  Seasonal changes of nests number in Great Cormorant colony at Kąty Rybackie (N Poland). (poster)
•   Iliszko L. Impact of a Large Cormorant’s (Phalacrocorax carbo sinensis) colony on forest ecosystem in Kąty Rybackie, NE Poland. (poster)
•   Jakubas D.  Breeding ecology  of the Grey Heron (Ardea cinerea) in Kąty Rybackie colony (North Poland) in the seasons 1996-1997. (poster)
•   Malinga M.  Food composition of Glaucous Gull (Larus hyperboreus) from different Arctic areas. (poster)
•   Malinga M. , Szefer P., Gabrielsen G.,W. Heavy Metals contamination in Glaucous Gull (Larus hyperboreus) from bear and Jan Mayen Island, Arctic.  (poster)
•   Michno B.  Wintering of the Mallard (Anas platyrhynchos) in the Tri-City region, during the seasons 1987/1988 - 1996/1997. (poster)
•   Nitecki Cz.  The age structure and origin of Herring Gulls (Larus argentatus) wintering in the Gulf of Gdańsk. (poster)
•   Skakuj M., Sawicka M. Some aspects of breeding biology of Citrine Wagtail (Motacilla  citreola) in the Gulf of Gdańsk Region. (poster)
•   Skakuj M., Kisicka I.  Some aspects of feeding ecology of Grey Plover (Pluvialis squatarola) during autumn migration in Gulf of Gdańsk Region. (poster)
•   Stempniewicz L., Iliszko L., Remisiewicz M. Geografical and ecological variation in timing of fledging of Puffins (Fratecula arctica). (poster)
•   Trocińska A., Leivits A., Nitecki Cz., Shydlovsky I.  Directional preferences of Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) on autumn migration along the eastern and southern coast of the Baltic Sea and in western part of Ukraine. (poster)

Waterbird Conservation and Management. Waterbird Society, 23 Annual Meeting. 8-12.11.1999, Palazzo Congressi, Grado, Italy.
•   Bzoma S., Stempniewicz L.   Intra-colony differentiation  in diet of Cormorants Phalacrocorax carbo at Kąty Rybackie as a result of using different feeding areas. (poster)
•   Goc M., Iliszko L. Brylski T. Foraging flight pattern of the Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) studied during a breeding season by telemetry and visual counts. (poster)
•   Iliszko L. Excrement production and soil fertilization in the cormorant  (Phalacrocorax carbo) breeding colony at Kąty Rybackie, N Poland. (poster)
•   Jakubas D., Milewicz D., Stempniewicz L. Daily activity rhythm of Grey Herons in the breeding colonies in the northen Poland. (poster)
•   Kopciewicz P., Nitecki Cz., Bzoma S., Stempniewicz L. Breeding success of Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis in the colony at Kąty Rybackie (N Poland), 1995-1999. (poster)

Wader Study Group Annual Conference. 24-27.09.1999, Ile de Berder, Francja.
•   Meissner W. Where do the Redshanks (Tringa totanus) migrate after passing Gulf of Gdańsk in autumn?  (referat)
•   Remisiewicz M. Progress of the project „Tringa glareola 2000”.  (referat)
•   Ściborski M. Interseasonal variability of biometric parameters in Wood Sandpiper Tringa glareola. (poster)

Bird Ringing 100 years. 29.09. - 3.10.1999, Helgoland, Niemcy.
•   Remisiewicz M., Nowakowski L.  Are there within the nominative subspecies of Robin Erithacus rubecula morphological forms different in preferred wintering quarters? (poster)

VIIIth European Bat Research Symposium. 23-27.08.1999,  Kraków.
•   Jarzembowski T. Aktywność socjalna karlika większego Pipistrellus nathusii w okresie wędrówek sezonowych na Mierzei Wiślanej. (referat)

Workshop on Project „Tringa glareola 2000”. 4.12.1999, Gdynia.
•   Remisiewicz M. Development of the Project „Tringa glareola 2000”. (referat)

Krajowe:

Arktyka i Antarktyka - przyroda i zagrożenia. Seminarium organizowane przez Uniwersytet Gdański i Instytut Oceanologii PAN. 18.12.1999, Gdańsk.
•   Malinga M.  Zagrożenie antropogeniczne w Arktyce.
•   Meissner W.  Strategie życiowe siewkowców arktycznych Charadrii.
•   Stempniewicz L.  Specyfika ekosystemów arktycznych.
•   Stempniewicz L., Węsławski J.M.  Ekologiczne i ekonomiczne efekty eksploatacji
       żywych zasobów.

II  Ogólnopolskie Seminarium Siewkarskie. 4.12.1999, Gdańsk.
•   Remisiewicz M.  Wstępne wyniki projektu „Tringa glareola 2000”. (komunikat)
•   Meissner W. Wyniki badań nad migracją siewkowców w ujęciu rzeki Redy jesienią 1999.

XIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. 5-7.11.1999, Błażejewko.
•   Jarzembowski T. Aktywność socjalna karlika większego Pipistrellus nathusii w okresie wędrówek sezonowych na Mierzei Wiślanej.
•   Przesmycka A., Ciechanowski M., Duriasz J. Nietoperze Iławskiego Parku Krajobrazowego. (poster)
•   Ciechanowski M. Nietoperze Puszczy Darżlubskiej – badania nad strukturą i dynamiką zespołu. (poster)                                                                                                                  

Przegląd Działalności Studenckich  Kół Naukowych. 22-24.10.1999, Ponań.
•   Ciechanowski M., Jarzembowski T., Przesmycka A. Zimowanie nietoperzy na Pomorzu Gdańskim w latach 1989 – 1990. (referat)
•   Ciechanowski M., Przesmycka A., Duriasz J. Nietoperze  (Chiroptrea) Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. (poster)

2000

Międzynarodowe:

5th International Conference on Cormorants. 17-21.12.2000, Freising, Germany.   
•   Bzoma Sz., Goc M., Brylski T., Stempniewicz L. Seasonal changes in exploiting different feeding areas by Cormorants breeding at Kąty Rybackie (N Poland). (referat)
•   Goc M. Changes in number of nests and their distribution in the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) colony at Kąty Rybackie (N Poland), 1995-2000. (referat)
•   Stempniewicz L., Martyniak A., Borowski W. Interrelationships between Ruffe (Gymnocephalus cernuus) and Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in the Vistula Lagoon, N Poland. (referat)
•   Bzoma Sz., Gawior T., Stempniewicz L. Fishing behaviour of Cormorants in the Gulf of Gdańsk (N Poland).
•   Goc M., Iliszko L., Brylski T., Filcek J. Daily, seasonal and interseasonal variational  in the foraging flight timetable of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis) at Kąty Rybackie (N Poland).
•   Iliszko L., Goc M. Use of nests material in the Cormorant  (Phalacrocorax carbo) breeding colony at Kąty Rybackie (N Poland).
•   Iliszko L., Kozłowska K. Pellet production by Great Cormorants (Phalacrocorax carbo)  in the breeding colony  at Kąty Rybackie (N Poland).
•   Kopciewicz P., Olszewska A., Nitecki Cz., Stempniewicz L. Changes in the breeding success of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis) in the expanding colony at Kąty Rybackie (N Poland): effect of phenology and age of subcolony.
 
Wader Study Group Annual Conference. University of East Anglia. 8-11.09.2000, Norwich, United Kingdom.       
•   Meissner W. Common Snipe (Gallinago gallinago) autumn migration in the Gulf of Gdańsk - preliminary analysis of ringing recoveries. (referat)
•   Remisiewicz M. Project “Tringa glareola 2000” – progress report for 1999-2000. (referat)

Wetlands International Seaduck Specialist Group and National Environmental Research Institute. 29.11-3.12.2000, Fuglso Centre, Mols, Denmark.
•   Meissner W. Number, distribution and phenology of Scoters along the Polish Baltic coast, with special emphasis on the western part of Gulf of Gdańsk. (referat)

6th International Workshop on Scientific Presentation Techniques. 23-26.11.2000, Polichty. Poland.
•   Bzoma Sz. Changes of using different feeding areas by Cormorants from the colony in Kąty Rybackie in 1999 and 2000. (referat)

OMPO Technical Meeting on Snipes. 3-5.03.2000,  Wilno, Litwa.
•   Meissner W. The long-term ringing data on Snipes in the coastal region of Poland. Methods, measurements of birds and their analysis and overview of the new planned surveys.

International Symposium of Young Lichenologists “Arctic-alpine flora. Protection of Lichens. 2000, Russia.
•   Kukwa M., Zwolicki A. Cladina, Cladonia and their lichenicolous fungi collected in 1930s. by Professor Tadeusz Sulma in Czywczyn Mountains (the Eastern Carpathians, Ukraine). (poster)

Krajowe:

XXXII Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej. 2-3.12.2000, Kraków.
•   Bzoma Sz. Kormoran w ekosystemie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. (referat)

VIII Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna. 25-27.09.2000, Lublin.
•   Ciechanowski M.  Skład gatunkowy nietoperzy aktywnych nad różnymi typami wód w Puszczy Darżlubskiej - na tle danych z innych terenów nizinnych Polski. (referat)
•   Ciechanowski M. Sezonowe zmiany struktury zespołu nietoperzy na żerowiskach w Puszczy  Darżlubskiej. (poster).
•   Ciechanowski M., Sachanowicz K., Zając T., Benedycka A., Biała A.  Fauna ssaków projektowanego rezerwatu „Łęgi wiszące nad Jeziorem Jaczno” -  wstępne wyniki badań. (poster)

XIV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. 10-12.11.2000, Rogów.
•   Jarzembowski T. Flora bakteryjna nietoperzy z rodziny Vespertilionidae - wstępne wyniki badań. Referat.
•   Ciechanowski M., Wojciechowski M., Bąk M., Benedycka A., Biała A. Fauna ssaków projektowanego rezerwatu „Łęgi wiszące nad Jeziorem Jaczno” - wstępne wyniki badań. (poster)
•   Ciechanowski M., Bąk M., Benedycka A., Biała A., Knieć K., Przesmycka A. Wieloletnie i sezonowe zmiany liczebności i  struktury zespołu nietoperzy zimujących na Pomorzu Gdańskim. (poster)
•   Ciechanowski M., Duriasz J., Benedycka A., Biała A. Nietoperze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich - wstępne wyniki badań. (poster)
•   Ciechanowski M. Skład gatunkowy nietoperzy aktywnych nad różnymi typami wód Puszczy Darżlubskiej -  na tle danych z innych terenów nizinnych Polski (referat).

III Ogólnopolskie Seminarium Siewkarskie, Gdańsk.
•   Meissner W., Ściborski M. Jesienna migracja szlamnika Limosa lapponica w rejonie Zatoki Gdańskiej – wstępne wyniki. (referat)

Obóz Atrakcyjnych Konwentykli „OAK 6”. 22-26.11.2000, Polichty.
•   Bzoma Sz., Goc M., Brylski T. Changes of using different feeding areas by Cormorants from the colony in Kąty Rybackie in 1999 and 2000.

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl