english version logo
Szukaj   


2007

Międzynarodowe:


34 th Annual Meeting of Pacific Seabird Group. 7-11.02.2007, Asilomar, California,  USA.
•   Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K., Walkusz W.  Different response of Dovekie (Alle alle) males and females to variable prey availability  on feeding ground. (referat)
•   Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K., Walkusz W. Response of planktivorous Dovekie (Alle alle) to changes of oceanographic conditions in feeding area. (referat)

III International Scientific Conference for Students and Aspirants “Youth and Progress of Biology”,. 23-27.04.2007, Lwów, Ukraina.
•   Buczma A., Goc M. Breeding losses of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo  in colony at Kąty Rybackie (N Poland)- variation among colony sections. (referat)
•   Kosmalski W., Goc M. Breeding success of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis in colony at Kąty Rybackie (N Poland). (referat)

SE European Bird Migration Network, Workshop "SEEN in the future - monitoring". 5-8.07.2007, Kraków.

•   Remisiewicz M., Gustowska A., Underhill L.G., Tree A.J., Taylor P.B. Strategy of primary moult of adult Wood Sandpipers as an adaptation to sub-tropical conditions at southern African non-breeding ground.

XIV International Bat Research Conference, 37 th NASBR . 19.23.08.2007, Mexico.
•   Ciechanowski M.,  Zajac T., Biłas A., Dunajski R. Different hunting tactics determine different patterns of activity and their environmental correlates in temperate insectivorous bats.

VI European Ornithologists' Union Conference. 24-29.08.2007, Vienna, Austria.
•  Goc M., Grochowska A., Kosecka J., Malinga M., Matuszak M. Sex ratio among Great Cormorant hatchlings estimated with molecular method with remains of allantochorion as source of genetic material. (poster)
•   Buczma A., Goc M., Szewczyk Ł. Breeding losses of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis  and Grey Heron Ardea cinerea in colony at Kąty Rybackie (N Poland)-variation among colony sections. (poster)
•   Kosmalski W, Goc M. Breeding phenology in Great Cormorant at Kąty Rybackie colony (N Poland): difference in synchronization. (poster)
•   Grochowska A., Goc M., Malinga M., Stepniewski P. Does disturbance of breeding in Great Cormorant colony bias primary sex ratio of the broods in the following season? (poster)

International Wader Study Group Annual Conference. 27-30.09. 2007, La Rochelle, Francja.
•   Remisiewicz M., Gustowska A., Underhill L.G., Tree A.J., Taylor P.B. Pattern of primary moult of adult Wood Sandpipers at southern African non-breeding grounds.

42nd Workshop on Evolutionary Biology and Related Topics. 27.10.2007, Warszawa. 
•   Remisiewicz M., Underhill L.G., Tree A.J., Gustowska A., Taylor P.B. Strategies of primary moult among immature Wood Sandpipers (Tringa glareola) at southernmost wintering grounds.

31 st WbS Annual Meeting of the Waterbird Society. 30.10.-3.11.2007, Barcelona, Spain.
•   Moe B., Stempniewicz L., Angelier F., Barbraud Ch., Chastel O., Gabrielsen G., Jakubas D., Wojczulanis-Jakubas K., Ronning B.,Welcke J., Bech C. Adverse Response of  Planktivorous and Piscivorous Seabirds for Climate Change in Arctic. (referat)
•   Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D. Are they really faithful? Copulatory behaviour and paternity in monogamous Little Auks. (referat)

III Census of Marine Life  (CoML) All Program Meeting and Related Events. 11-18.11.2007. Auckland, Nowa Zelandia.
•   Stempniewicz L. “All Taxa Biodiversity Inventory – testside in Arctic, Svalbard, Hornsund”.

9th Annual Meeting of the Polar Section of the Czech Geographical Society. Changes of the Polar Ecosystem, (INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008). 4-6.11.2008, Harrachov, Czechy.
•   Keslinka L., Kwaśniewski S., Głuchowska M., Walczowski W., Stempniewicz L. Distribution of the Little Auks Alle alle on Greenland sea in connection to physical  factors and distribution of zooplankton. (referat)


Krajowe:

X Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna, 13-14.02.2007, SGGW Warszawa.
•   Buczma A., Zwolicki A. „Wewnątrz- i międzysezonowe zmiany różnorodności pokarmu bobra europejskiego”
•   Ciechanowski M., Tomasz Zając, Agnieszka Biłas, Robert Dunajski. „Czynniki kształtujące przestrzenno-czasową dynamikę aktywności siedmiu krajowych gatunków nietoperzy”

II Konferencja „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce”. 20-21.03.2007, Warszawa.
•   Meissner W. Ptaki morskie w strefie polskich wód terytorialnych – czy potrafimy wskazać obszary najbardziej i najmniej konfliktowe?

54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 3-8.09.2007, Szczecin.
•   Meissner W., Żółkoś K. Po co dzielić liść na 10 części? Propozycja wskaźników kształtu i asymetrii blaszki liściowej.
•   Żółkoś K., Meissner W. Jak prawidłowo pobrać losową próbę liści w drzewostanie – określenie łatwej i efektywnej metody zbioru liści do badań biometrycznych

Ogólnopolski Kongres Zoologiczny. Zmienność-Adaptacja-Ewolucja. 12-16.09.2007, Olsztyn.
•   Wołoszyk L., Meissner W., Piasecka P. Budżet czasowy piskląt czajki (Vanellus vanellus)
•   Gustowska A., Meissner W., Underhill L.G. Fenologia i intensywność pierzenia lotek pierwszorzędowych u biegusa zmiennego (Calidris alpina) podczas jesiennej wędrówki przez Zatokę Gdańską.
•   Remisiewicz M., Gustowska A., Underhill L.G. Strategia wymiany lotek pierwszorzędowych u doroslych łęczaków (Tringa glareola) na zimowiskach w południowej Afryce.

Konferencja "Zagrożenia substancjami ropopochodnymi Morza Bałtyckiego". 14.11.2007, Gdańsk.
•   Meissner W. "Zaraza oliwna" i jej skutki na polskim wybrzeżu Bałtyku.
•   Meissner W. Metody ratowania zaolejonych ptaków i ocena ich skuteczności.

Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce, 29-30.10.2007, Warszawa.
•   Stempniewicz L., Zmudczyńska K., Zwolicki A., Wojtuń B., Matuła J., Iliszko L. Wpływ dużych kolonii ptaków morskich na strukturę i funkcjonowanie lądowej części ekosystemu arktycznego na Spitsbergenie.

XX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. 9-10.11.2007, Sękocin Stary.
•   Biała A., Ciechanowski M. Klucz molekularny do oznaczania nietoperzy z rodzaju Pipistrellus.(referat)
•   Ciechanowski M., Nalewaja A. Wzorce rozmieszczenia i częstość występowania gatunków nietoperzy na terenie Pomorza Gdańskiego. (referat)
•   Zapart A., Ciechanowski M. Dynamika liczebności, wyloty z kryjówki i skład pokarmu nocka łydkowłosego Myotis dasycneme z kolonii rozrodczej w Lubni (Pojezierze Pomorskie).(referat)
2008

Międzynarodowe:


PICES - 17th Annual Meeting. Beyond observations to achieving understanding and forecasting in a changing North Pacific: Forward to the FUTURE. 23.10.-2.11.2008, Dalian, Chiny.
•   Zmudczyńska K., Stempniewicz L., Zwolicki A., Iliszko L., Wojtuń B., Matuła J. The influence of plankton- and fish-eating seabird colonies on the Arctic tundra ecosystem of Spitsbergen. (referat)
•   Głuchowska M., Kwaśniewski S., Wojczulanis-Jakubas K., Jakubas D., Błachowiak-Samołyk, Stempniewicz L. Stilll enough Arctic zooplankton for Little Auks on Spitsbrgen, but for how long? (poster)

Workshops on Changes of the Polar Ecosystems. 4-6.11.2008, Harrachov Czech Republic.
•   Keslinka L., Kwaśniewski S., Głuchowska M., Walczowski W., Stempniewicz L. Distribution of Little auk Alle alle on Greenland sea in connection to physic factors and distibution of zooplankton (referat)

International Wader Study Group Conference. 3-6.10.2008. Jastrzębia Góra, Polska.
•   Meissner W. Walk-in traps at WRG KULING ringing sites. (referat)
•   Meissner W., Włodarczak-Komosińska A. Autumn migration of the Sanderling Calidris alba in the Puck Bay region (southern Baltic). (referat)
•   Pilacka–Wołoszyk L., Meissner W., Karlionova N., Zhurauliou D. "Ageing criteria for chicks of the Northern Lapwing". (poster)
•   Barshep Y., Meissner W., Underhill L. G. Aspects of the phenology and body condition of Curlew Sandpiper Calidris ferruginea ringed at Puck Bay, Poland. (poster)
•   Krupa R., Meissner W., Krupa M., Sereda M. Seasonal variation in the biometrics of Eurasian Curlew Numenius arquata that migrate through the lower Vistula valley of Poland in autumn. (poster)

Warsztaty Projektów Badawczych Specjalnych MNiSZW, TOPOCLIM, GLACIODYN, KINVIKA i POLARCAT Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2008. 23-26.10.2008, Kudowa-Zdrój.
•   Jakubas D. Wpływ zmian klimatu na fenologię rozrodu planktonożernych i rybożernych ptaków morskich na Spitsbergenie. (referat)

XIth European Bat Research Symposium. 18-22.08.2008, Cluj-Napoca, Romania.
•   Biała A., Ciechanowski M. Molecular key for determination of European Pipistrellus bats: a restriction analysis of mtDNA as a cheap and effective alternative to nucleotide sequencing. (referat)
•   Ciechanowski M., Rogalika W., Rynkiewicz A., Zwolicki A. Activities of beavers Castor fiber may improve habitat quality for foraging vespertilionid bats. (referat)

Krajowe:

IV Ogólnopolska Konferencja "Fauna miast" - 11-13.04.2008, Bydgoszcz.
•   Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Przesmycka A., Wójcik C. Fortyfikacje Grodziska w Gdańsku jako ostoja różnorodności fauny w centrum aglomeracji wielkomiejskiej. (poster)

XLV Warsztaty: Biologia Ewolucyjna i Zagadnienia Pokrewne. 3-5.10.2008, Gugny.
•   Wojczulanis-Jakubas K. Genetyczne i morfologiczne zróżnicowanie ogólnoświatowej populacji alczyka Alle Alle. (referat)

XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, 24-26.10.2008, Sieraków.
•   Ciechanowski M., Miotk A. Dynamika aktywności borowca wielkiego Nyctalus noctula w ujściu rzeki Redy. (referat)
•   Narczyński T., Ciechanowski M. Skład gatunkowy, struktura populacji i skład pokarmu nietoperzy (Chiroptera) zasiedlających skrzyni na Wyspie Sobieszewskiej. (referat)
•   Zapart A., Ciechanowski M., Kasprzyk K. Monitoring i problemy ochrony kolonii nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w Lubni na Pojezierzu Pomorskim. (referat)
•   Ciechanowski M., Czablewska A., Mączyńska M., Narczyński T., Przesmycka A., Zapart A., Rachwald A. Nietoperze Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" - aktualny stan wiedzy. (poster)

Szanse i możliwości rozwoju przybrzeżnej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Gdańsk, 7-8.04.2008.
•   Meissner W. Rozmieszczenie ptaków morskich w polskiej strefieBałtyku. (referat)

VII Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. 03.10.2008, Jastrzębia
Góra, Polska.
•   Meissner W. Migracja siewkowców w rejonie ujścia rzeki Redy. (referat)
•   Meissner W. Zmiennosć biometryczna biegusów zmiennych Calidris alpina chwytanych nad Zatoką Pucka podczas jesiennej migracji. (referat)
•   Krupa R., Meissner W., Krupa M., Sereda A. Charakterystyka biometryczna kulików wielkich Numenius arquata wędrujących jesienią przez północna Polskę. (referat)


 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl