english version logo
Szukaj   


2003

Międzynarodowe:

7th International Gull Meeting. 16-19.10.2003, Jurata, Poland.
•   Betleja J., Meissner W. The results of gulls counts at rubbish dumps in Poland. (referat)

6th International Conference on Cormorants. 3 Meeting of Wetlands International Cormorant Research Group. 10-14.09.2003, Odessa, Ukraine.
•   Goc M., Iliszko L., Stępniewski P. Cormorants and Trees: Nest distribution and gaining of nest material in the colony at Kąty Rybackie (N Poland).
•   Kopciewicz P., Stempniewicz L. Chick growth and development in the Great Cormorant at Kąty Rybackie, N Poland.
•   Wojczulanis K., Jakubas D., Stempniewicz L. Importance of fish regurgitated by Cormorants Phalacrocorax carbo for breeding success of the Grey Heron Ardea cinerea in the mixed colony at Kąty Rybackie, N Poland. (referat)

4th EOU Conference. 14-18.09.2003, Chemnitz, Germany.
•   Stempniewicz L., Jensen Jens-Kjeld, Iliszko L. Puffin harvesting and survival at Nolsoy, The Faeroes. (poster)

Krajowe:

IV Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków, 23-25.05.2003, Siedlce.
•   Ciechanowski  M. Co warunkuje  sezonową dynamikę aktywności i wybór miejsca żerowania u nietoperzy o odmiennej taktyce łowieckiej i zachowaniach wędrówkowych? (poster)

XVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. 07-09.11.2003. Janów Lubelski.

•   Ciechanowski M., Sachanowicz K., Zając T., Benedycka A., Biała A. Fauna nietoperzy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. (poster)
•   Ciechanowski M., Sachanowicz K. Pierwsze  zimowe stwierdzenie karlika większego Pipistrellus nathusii (Keyserling&Blasius, 1939) w Polsce. (poster)
•   Ciechanowski M., Sachanowicz K. Występowanie i status nietoperzy w Polsce – w dwadzieścia lat od ukazania się „Atlasu rozmieszczenia ssaków” (1983-2003). (poster)
•   Ciechanowski M., Zając T. Sezonowa dynamika aktywności nietoperzy w krajobrazie leśno-rolniczym i czynniki ją kształtujące. (poster/ referat)
 
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. 15-18.09.2003, Toruń.
•   Stec I., Ciechanowski M., Sachanowicz K., Kasprzyk K. Dekady Spisu Nietoperzy na terenie zamku w Malborku. (poster)

IV Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków. 23-25.05.2003, Siedlce.
•   Zwolicki A. Behawior żerowania bobra europejskiego Castor fiber L. Dlaczego bóbr ścina konkretne drzewo? (poster)

2004

Międzynarodowe:


1st International Euroasian Ornithology Congress, 8-11.04.2004, Antalaya, Turkey.

•   Stempniewicz L., Goc M., Kopciewicz P., Bzoma Sz. Breeding and feeding ecology of the expanding Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis population in northern Poland.

Long Term Ecological Research Baltic Conference, 14-16.10.2004, Vilnius, Lithuania.
•   Bzoma Sz., Meissner W. Some results of long-term counts of waterbirds wintering in the western part of the Gulf of Gdańsk (Poland) with special emphasis on the increase in the number of Cormorants Phalacrocorax carbo.

Great Cormorants and Fishery in Slovakia, 5.11.2004, Zilina, Slovakia.
•   Stempniewicz L. Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis population in northern Poland  - impact on freshwater, marine and forest ecosystems.

The 13th  International Bat Research Conference, 23-27.08.2004, Mikołajki, Poland.
•   Sachanowicz K., Ciechanowski M. Distribution and status of Polish Bats. (referat)
•   Ciechanowski M., Zając T., Biłas A., Dunajski R. Utilization of foraging sites by Myotis daubentonii  i Pipistrellus nathusii efect of temperature, food availability and structual clutter. (poster)
•   Sachanowicz K., Ciechanowski M. , Rachwald A. Bats of Albania: state and knowledge and recent records from one of the least studied European countries. (poster)

WSG Annual Meeting, 5-7.11.2004, Papenburg, Niemcy.
•   Remisiewicz M., Wennerberg L. Sex differences in biometrics and migration phenology of Wood Sandpipers (Tringa glareola) on spring passage in NE Poland.

4th International Workshop on project “Tringa glareola 2000”. 23-25.01.2004, Olsztyn.
•   Remisiewicz M. Current stage and perspectives of the project “Tringa glareola 2000”.

6th Workshop of the SEEN. 6-8.02.2004, Instanbul, Turcja.
•   Remisiewicz M., Kecapli Can O. The course of the Mount of flight feathers In Yellow-vented Bulbuls (Pycnonotus xanthopygos) caught during autumn season at station akyatan (SW Turkey).

9th International Conference Rodens et Spatium. 12-16 lipiec, Lublin, Polska.
•   Buczma A. Zwolicki A. Preliminary studies of beaver preferences for tree and shrub species during summer, autumn and winter period. (poster)
•   Zwolicki A. Food selection by European beaver Castor fiber - logistic regression approach. (referat)Krajowe:

V Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. 23-25. 01.04, Olsztyn.
•   Meissner W., Włodarczyk R., Czapulak A., Remisiewicz M. Kierunki jesiennej wędrówki kszyków (Gallinago gallinago) obrączkowanych w różnych rejonach Polski. (referat)
•   Remisiewicz M. Current stage and perspectives of the project „Tringa glareola 2000”.

Bioróżnorodność Polski i polskie badania nad bioróżnorodnością. 3-25.04.2004, Białowieża.
•   Stempniewicz L., Goc M., Zwolicki A. Gatunki zwornikowe a bioróżnorodność, przypadek bobra Castor fiber i kormorana Phalacrocorax crabro sinensis. (referat)

V Toruńskie Seminarium Ekologiczne „Kryteria Ochrony  Ekosystemów”, 25-27.06.2004, Toruń.
•   Goc M., Stempniewicz L., Iliszko  L. Gatunki zwornikowe a funkcjonowanie ekosystemów: Kormoran Phalacrocorax carbo w  rejonie ujścia Wisły. (referat)
•   Zwolicki A. Gatunki zwornikowe a funkcjonowanie ekosystemów - Bóbr Castor fiber L. w dolinie Wdy. (referat)

XVIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, 5-7.11.2004, Toruń.
•   Ciechanowski M. , Zając T. Sezonowa zmienność rozkładu aktywności nietoperzy w ciągu nocy – skutki dla standardu prac detektorowych? (referat)
•   Ciechanowski M., Zając T.  Letnia struktura zespołu i wykorzystanie siedlisk przez nietoperze w leśno-rolniczym krajobrazie Doliny Redy (północna Polska).
•   Ciechanowski M., Anikowska U., Biała A., Przesmycka A. Nietoperze Parku Krajobrazowego Doliny Słupi – wstępne wyniki badań. (poster)

„Przyroda Polski w Europejskim dziedzictwie Dóbr Natury” 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 6-11.09.2004,
Toruń-Bydgoszcz.
•   Zwolicki A., Nowakowaski S. Tamy bobrze jako nowe i specyficzne siedlisko roślin naczyniowych. (poster)
 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl