english version logo
Szukaj   


2005
Konferencje międzynarodowe:

Climate Variability and Sub-Arctic Marine Ecosystems, 16-20.05.2005, Victoria, B.C., Canada.
•   Stempniewicz L. Impact of climate change on zooplankton communities, seabird populations and Arctic terrestrial ecosystem – a scenario.

International Wader Study Group Annual Conference, 7-10.10.2005, Knockadoon Head, Co Cork, Ireland.
•   Meissner W., Serra L., Gustowska A., Wołoszyk L., Zenatello M. Different timing of the migration of “eastern” Dunlin in the Baltic and Adriatic.
•   Remisiewicz M., Wennerberg L. Sex and age differences in body mass gain of Wood Sandpipers Tringa glareola on spring passage in NE Poland.

7th International Conference on Cormorants , 4th Meeting of Wetlands International Cormorant Research Group, 23-26.11.2005, Villeneuve (VD), Switzerland.
•   Matuszak M., Goc M., Malinga M. A non- invasive method to sex hatchlings of Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis. 
•   Michałowska A., Goc M., Malinga M. Primary sex ratio in Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) broods in the largest European breeding colony at Kąty Rybackie (N. Poland).
•   Goc M., Kosmalski W., Kowalska M. Variation in breeding success of cormorants within Kąty Rybackie colony (N.Poland).

I Międzynarodowa Konferencja Studentów I Doktorantów “Młodość i postęp w biologii”. 11-14.04.2005, Lwów, Ukraina.
•   Gustowska A., Remisiewicz M., Tree A.J. Primary Moult Patterns of Wood Sandpipers in Southern Africa.
•   Gustowska A. Weight Changes in Wood Sandpipers during the Wintering Period.
•   Ginter M., Rosińska K., Remisiewicz M. Variation in Number of Unmoulted Coverts in Robin (Erithacus rubecula) during Autumn Migration at the Polish Baltic.
•   Rosińska K., Ginter M., Remisiewicz M. Leg Colour Variation in Robin (Erithacus rubecula) during Autumn Migration at the Polish Baltic Coast.   

Seminarium Grupy Ornitologicznej, Muzeum Historii Naturalnej. Oslo, 2005.
•   Wojczulanis K., Jakubas D., Oigarden T., Lifjed J.T. Copulatory behaviour and paternity in the Little Auk Alle alle. (referat)
                                      
Krajowe:

XIX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, 4-6.11.2005, Pokrzywna.
•   Ciechanowski M., Rogalska W., Rynkiewicz A., Zwolicki A. Czy modyfikacja krajobrazu i fitocenoz przez bobry Castor fiber wpływa na wykorzystanie przestrzeni przez nietoperze?
•   Ciechanowski M., Anikowska U., Biała A., Nalewaja A., Przesmycka A. Chiropterofauna Parku Krajobrazowego Doliny Słupi.

Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna „Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy”, 14-18.09.2005, Olsztyn.
•   Wojczulanis K., Jakubas D., Walkusz W., Wennerberg L. Różnice w ilości i jakości pokarmu przynoszonego pisklętom przez samca i samicę monogamicznego alczyka Alle alle.
•   Ginter M., Rosińska K., Remisiewicz M. Zmienność koloru nóg rudzika Erithacus rubecula w trakcie •   •   Remisiewicz M. Model czasowo-przestrzenny jesiennej wędrówki rudzików Erithacus rubecula przez rejon Bałtyku
•   Meissner W., Wołoszyk L. Stan wiedzy i perspektywy badań nad wędrówkami siewkowców Charadrii w Polsce.

Zastosowanie metod numerycznych w ekologii roślin. 14-18.09.2005, Toruń.
•   Zwolicki A. Prezentacja wyników projektu „ Ekologia żerowania bobra europejskiego Castor fiber  L. w Borach Tucholskich”. 

Ochrona Przyrody w Polsce. Polski Komitet Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) pod patronatem Głównego Konserwatora Przyrody, 11.02.2005, Warszawa.
•   Goc M., Zwolicki A. Gospodarowanie gatunkami chronionymi częściowo: przypadek kormorana i bobra. (referat)

III Konferencja Naukowa: Stan zachowania i antropogeniczne przemiany Jezior Raduńskich. 15.10.2005, Ostrzyce.
•   Goc M. Kormoran w Polsce i Europie: rozwój i stan populacji, status prawny, możliwości regulacji liczebności.

Seminarium Ornitologiczne, 15.01.2005, Wrocław.
•   Wojczulanis K., Jakubas D. Interakcje drapieżca – ofiara pomiędzy mewą bladą Larus hyperboreus a alczykiem Alle alle na Spitsbergenie. (referat)

2006

Międzynarodowe:


International Wader Study Group Annual Conference 2006. 14-17.10.2006, Falsterbo, Sweden.
•   Meissner W. How to survive in a non-tidal area: Siberian Red Knots on the southern Baltic coast. (referat)
•   Włodarczyk R., Janiszewski T., Kaczmarek K., Remisiewicz M., Minias P., Kleszcz A. Ageing and sexing of Common Snipe Gallinago gallinago is more problematic than we thought. (referat)
•   Gustowska A., Vezina F., Jalvingh K., Piersma T. Thermoregulatory consequences of moult in red Knots Calidris canutus islandica. (poster)
•   Karlionova N., Meissner W., Pinchuk P. Development of breeding plumage in Ruffs Philomachus pugnax migrating in spring through southern Belarus. (poster)
•   Karlionova N., Remisiewicz M., Pinchuk P. Sex differences in biometrics of adult Terek Sandpipers Xenus cinereus breeding in S Belarus: preliminary results. (poster)
•   Remisiewicz M., Gogga P. Advancement of pre-breeding moult in Wood Sandpipers. (poster)
•   Remisiewicz M., Wyrożębska A., Gogga P. Between-year variation in the biometrics of male and female Wood Sandpipers Tringa glareola  during spring migration. (poster)
•   Wołoszyk L., Meissner W., Piasecka P. Time budgets of Nothern Lapwing chicks during the first days after hatching. (poster)

24th International Ornithological Congress, 13-19.08.2006, Hamburg, Germany.
•   Stempniewicz L., Zwolicki A., Iliszko L., Zmudczyńska K., Wojtun B., Matuła J. Impact of plankton- and fish-eating seabird colonies on the Arctic tundra ecosystem – a comparison. (poster)
•   Wojczulanis K., Jakubas D., Stempniewicz L. Labour division between female and male in the monogamous little Auk Alle alle during the breeding period. (poster)

4th European Beaver Symposium and 3rd Euro-American Beaver Congress. Freising, 11-14.09.2006, Germany.
•   Ciechanowski M., Rogalska R., Rynkiewicz A., Zwolicki A. Do foraging and building activities of beavers affect habitat use by bats (Chiroptera)? (referat)
•   Zwolicki A. Impact of the canopy gaps made by beavers on the forest undergrowth herb community structure in Bory Tucholskie, N Poland. (referat)
•   Buczma A., Zwolicki A. Seasonal changes in the beaver’s diet diversity in the Bory Tucholskie forest, N Poland. (referat)

6th Polish Seminar on Wader Studies, 18.02.2006, Olsztyn, Poland.
•   Meissner W., Strzałkowska M. Autumn migration dynamics of the Dunlin (Calidris alpina) at the Reda Mouth (Southern Baltic). (referat)
•   Meissner W., Krupa M., Remisiewicz M., Krupa R., Minias P., Kaczmarek K., Janiszewski T., Włodarczyk R., Kozik R., Rydzkowski P., Kleinschmidt L., Wojciechowski A. 2006. Results of fieldwork of wader research stations working in Poland in 2004-2005. (referat)

Krajowe:

VII Toruńskie Seminarium Ekologiczne – Procesy Ekologiczne w warunkach ekstremalnych, 23-25.06.2006. Toruń.
•   Zmudczyńska K.,  Stempniewicz L., Fryderyk S., Iliszko L., Matula J., Wojtuń B., Zwolicki A. Wpływ kolonii ptakow rybożernych i planktonożernych na bioróżnorodność tundry Spitsbergenu.
•   Barcikowski M., Stempniewicz L. Zróżnicowanie chemizmu biotopow w gradiencie oddziaływania kolonii ptaków w Antarktyce morskiej.

XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 28-29.09.2006, Szelment.
•   Buczyński P., Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Kukwa M. Walory przyrodnicze rezerwatu „Torfowiska źródliskowe nad jeziorem Jaczno”
•   Wojciechowski M.S., Ciechanowski M. Nietoperze (Chiroptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl