english version logo
Szukaj   


2001

Międzynarodowe:

International Symposium and Workshop on „Interaction between fish and birds: implications for management.” 3-6.04.2001, Hull International fisheries Institute, University of Hull, England.
•   Stempniewicz L., Martyniak A., Borowski W., Goc M. Cormorant predation, commercial fishery and fish stocks in the Vistula Lagoon, N.Poland. (referat)

Third Conference of the European Ornithologists’ Union. 21-25.08.2001, Groningen, The  Netherlands.
•   Ściborski M., Wilkens A. Gizzard size constraints prey choice and intake rate in red knots. Referat.
•   Remisiewicz M.  Does the pattern of winter distribution of Robins migrating in autumn through the Baltic basin reflect the history of the species? (referat)
•   Bzoma Sz., Stempniewicz L. Prey choice and fish consumption in Great Cormorants (breeding and non-breeding) in the Gulf of Gdańsk in 1999. (poster)
•   Jakubas D., Formella M., Nitecki Cz., Ulatowska J. Directional preferences and migration dynamics of Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus  and Sedge Warbler A.schoenobaenus during autumn migration at Druzno Lake (N Poland). (poster)
•   Jakubas D. Chick feeding rate fledging success of Grey Heron Ardea cinerea in relation to brood size. (poster)
•   Jakubas D., Milewicz D. Annual cycle of the Grey Heron Ardea cinerea breeding in nothern Poland. Phenology and daily rhythm of activity. (poster)
•   Jakubas D., Stempniewicz M. Time budget of adult Grey Herons Ardea cinerea  breeding in Gdańsk (N Poland). (poster)

Wader Study Group Annual Meeting. 31.08.-2.09.2001, Kollumerpomp, The Netherlands.
•   Meissner W., Ściborski M. Autumn migration of Bar-tailed Godwit Limosa lapponica in Puck Bay, Poland. (poster)

2nd Workshop on Project „Tringa glareola 2000”, 9.12. 2001, Gdańsk, Poland.
•   Remisiewicz M. The present state and perspectives of the project „Tringa glareola 2000”.
•   Ściborski M. Wood Sandpiper studies of the Waterbird Research Group "Kuling” – preliminary results.

Krajowe:

XV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. 9-11.11.2001, Gdańsk-Sobieszewo.
•   Ciechanowski M., Duriasz J., Kisicka I., Koziróg L., Benedycka A., Biała A., Świątkowska A., Zając T. Nietoperze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich i jego otuliny.
•   Ciechanowski M., Przesmycka A., Benedycka A., Biała A., Jarzembowski T., Zając T.  Nietoperze w budynkach na Pomorzu Gdańskim w okresie letnim.
•   Ciechanowski M., Przesmycka A., Benedycka A., Biała A., Zając T., Stec I. Zimowy spis nietoperzy 2001 na Pomorzu Gdańskim.
•   Duriasz I., Koziróg L., Przesmycka A., Ciechanowski M. Zimowanie nietoperzy w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskieg. (poster)

III Ogólnopolskie seminarium „Badania Siewkowców w Polsce”. Spotkanie ornitologów znad Zatoki Gdańskiej. 06.01.2001, Gdańsk.
•   Meissner W. Wyniki obrączkowania siewkowców w 2000 roku przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING
•   Meissner W., Ściborski M. Jesienna migracja szlemników (Limosa lapponica) w rejonie Zatoki Puckiej. (referat)
•   Meissner W., Włodarczyk R., Czapulak A., Remisiewicz M. Kierunki jesiennej wędrówki kszyków (Gallinago gallinago) obrączkowanych w różnych rejonach Polski. (referat)

IV Ogólnopolskie seminarium „Badania Siewkowców w Polsce”. Spotkanie ornitologów znad Zatoki Gdańskiej. 8.12.2001, Gdańsk.
•   Meissner W. Wiadomości powrotne o kszykach (Gallinago gallinago) obrączkowanych jesienią nad Zatoką Pucką.
•   Meissner W.  Liczenia ptaków wodnych w okresie pozalęgowym.
•   Meissner W. Baza danych o gatunkach rzadkich.
•   Meissner W. Wyniki obrączkowania siewkowców w 2001 roku przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING
•   Bzoma Sz. Badania mew nad Zatoką Pucką.

2002

Międzynarodowe:

5th Balitic Theriological Conference. 15-18.04.2002, Bristonas, Lithuania.
•   Jarzembowski T., Namiuk L., Ciechanowski M. Control region variability of the mitochondrial DNS of Nathusis pipistrelle Pipisterllus nathusii -  first result of population genetic study. (poster)

Wetlands International’s Fourth International Swan Symposium & Trumpeter Swan Society Conference. 13-18.02.2002, Airlie Centem. Warrenton, USA.
•   Remisiewicz M., Wieloch M. Changes in wintering area of the Polish population of Mute Swan (Cygnus olor).

23rd International Ornithological Congress. 11-17.08.2002, Beijing, China.
•   Malinga M., Meissner W., Iliszko L., Szefer P., Gabrielsen G.W. Glaucous Gull (Larus hyperboreus) on the Bear Island (Svalbard, Arctic) – numbers and distribution, diet composition and transfer of heavy metals through subsequent trophic levels. (poster)
•   Żółkoś K., Iliszko L. Effect of a cormorant colony on annual radial increments in Scots Pine (Pinus sylvestris L.). (poster)

IX th European Bat Research Symposium. 26-30.08.2002, University of Le Havre, France.
•   Ciechanowski M., Zając T. Spatial Structure of Bat Community and Dynamics Bat activity in a Forest - Agricultural Landscape of Reda Valley, Northern Poland. (poster)
•   Jarzembowski T., Naumiuk Ł., Ciechanowski M. Control region variability of the mitochondrial DNA of Nathusius pipistrelle-first results of population genetic study. (poster)

European Conference on the Great Cormorant. 12-13.03.2002, Strasbourg, France.
•   Stempniewicz L.,Bzoma S., Goc M., Iliszko L., Kopciewicz P.,Martyniak A. Cormorant  Phalacrocorax carbo sinensis in the Vistula Estuary, N. Poland. Impact on marine, freshwater and forest ecosystems. (poster)

5th Workshop of the SEEN. 12.2002,  Kwartowo.

•   Remisiewicz M. Spatio-temporal pattern of autumn migration of Robin Erithacus rubecula over Europe.

Krajowe:

XVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. 2002, Miechowice.

•   Ciechanowski M., Benedycka A., Biała A., Przesmycka A., Sachanowicz K. Chiropterofauna Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań. (poster)

Zebranie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.26.XI. Gdańsk (AMG).
•   Jarzembowski, T. Molekularne podłoże oporności na antybiotyki aminoglikozydowe  u enterokoków i gronkowców. (referat)

V Ogólnopolska konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków. 2002, Siedlce
•   Zwolicki A. Behawior żerowania bobra europejskiego Castor fiber L. Dlaczego bóbr ścina konkretne drzewo? (poster)


 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl