english version logo
Szukaj   


Projekty MNiSW:

>Wiek i płeć jako czynniki wpływające na ryzyko śmierci piskląt kormorana w kolonii na Mierzei Wiślanej

Prace magisterskie:

> Drapieżniki i padlinożercy korzystający z kolonii czapli i kormoranów na Mierzei Wiślanej. Ocena jakościowa i ilościowa z wykorzystaniem fotopułapek i eksperymentalnego rozkładania padliny
> Śmiertelność piskląt w mieszanej kolonii w Kątach Rybackich
> Płeć piskląt kormoranów, ginących w okresie gniazdowym
> Dobowy rytm aktywności piskląt czapli siwej Ardea cinerea w kolonii na Mierzei Wiślanej
> Ekologia wróbla i mazurka w Gdańsku
> Ekologia kilku gatunków wróblowych na terenie Lasów Oliwskich
> Ekologia grzywacza w Gdańsku
> Zmiany w występowaniu rzadszych gatunków ptaków w Polsce, analiza materiałów Komisji Faunistycznej

Prace doktorskie:

> Śmiertelność piskląt kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis i czapli siwej Ardea cinerea w kolonii w Kątach Rybackich
> Behawioralne i ekologiczne uwarunkowania redukcji lęgu czapli siwej Ardea cinerea i kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w mieszanej części kolonii w Kątach Rybackich

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl