english version logo
Szukaj   


Projekty o charakterze monitoringu
 - Monitoring liczebności ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej
 - Śmiertelność ptaków wodnych na skutek zanieczyszczeń ropopochodnych wód Zatoki Gdańskiej

Projekty realizowane w ramach prac doktorskich i magisterskich
 - Rola leptyny w metabolizmie ptaków w okresie wędrówki
 - Sezonowa zmienność parametrów hematologicznych łabędzi niemych
 - Zmienność biometryczna łabędzi niemych zimujących na plażach Trójmiasta
 - Zmienność składu wydzieliny gruczołu kuprowego u mew 
 - Biologia lęgowa mewy srebrzystej na terenie zurbanizowanym
 - Proporcja limfocytów i heterfofili u biegusów zmiennych podczas jesiennej migracji
 - Wielkość zapasów energetycznych u biegusów zmiennych podczas wędrówki jesiennej
 - Symetria pierzenia lotek u biegusów zmiennych
 - Powracalność biegusów zmiennych do miejsc przystankowych podczas jesiennej migracji

Inne projekty 
 - Dymorfizm płciowy u wybranych gatunków siewkowców i mew
 - Przemieszczenia mew w obrębie Zatoki Gdańskiej w okresie pozalęgowym
 - Rola krzyżówek w rozprzestrzenianiu wirusów ptasiej grypy

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl