english version logo
Szukaj   


Oddziaływanie wielkich kolonii ptaków morskich na lądową cześć ekosystemu

Jedną z cech charakterystycznych ekosystemów polarnych jest stały deficyt nutrietów związany z niskimi temperaturami, zlodzeniem i niską wilgotnością. Jest to poważny czynnik ograniczający wegetację i tym samym życie zwierząt lądowych, a głównym dostarczycielem soli biogennych spoza układu, a konkretnie z bardzo żyznego oceanu polarnego są właśnie ptaki i ssaki morskie. W rezultacie, wielkie kolonie rozrodcze tych dwuśrodowiskowych zwierząt, żerujących w morzu a rozmnażających się na lądzie, są centrami życia w Arktyce i Antarktyce. Prowadzimy badania nad oddziaływaniem kolonii lęgowych na rozwój tundry ornitogennej i związane z nią zespoły roślinności, bezkręgowców glebowych, ptaków i ssaków roślinożernych i drapieżnych. Odmiennie kształtują otoczenie różne gatunki kolonijnych zwierząt, stąd badania nasze mają aspekt porównawczy i uwzględniają tę specyfikę gatunkową (kolonie pingwinów Adeli Pygoscelis adelie, białobrewych Pygoscelis papua, wydrzyków Catharacta sp., mew trójpalczastych Rissa tridactyla, nurzyków polarnych Uria lomvia, a przede wszystkim alczyków Alle alle - najliczniejszych arktycznych ptaków morskich).

Wpływ zmian układu prądów morskich na jakość i dostępność pokarmu dla ptaków morskich


Alczyk, z racji swej bardzo wysokiej liczebności populacji (c. 30 mln par) jest kluczowym dla funkcjonowania ekosystemów arktycznych gatunkiem, ponadto, jako zdeklarowany planktonożerca, najważniejszy po wytępieniu wala grenlandzkiego Balaena mysticetus, jest powszechnie uznanym gatunkiem wskaźnikowym zmian w środowisku morskim. Z tych względów stał się naszym najważniejszym obiektem badawczym. Mamy na tym polu spore osiągnięcia, ale w dalszym ciągu prowadzimy intensywne badania porównawcze nad jego biologią, ekologią i behawiorem w zmieniających się warunkach środowiskowych w kilku wybranych rejonach Arktyki. Interesuje nas jego strategia życiowa, przyczyny i konsekwencje ścisłej monogamii, relacje pokrewieństwa w układzie rodzice-potomstwo oraz morfogenetyczne zróżnicowanie populacji zasiedlających różne rejony Arktyki.


 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl