english version logo
Szukaj   


Aktualnie realizowane prace doktorskie:


Imię i Nazwisko

Tytuł

Rok studiów

Promotor

Mateusz Barcikowski

Porównanie oddzialywania kolonijnych ptaków i ssaków morskich na funkcjonowanie lądowej części ekosystemów polarnych w Arktyce i Antarktyce

V+

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Angelika Grochowska

Sezonowa zmienność zachowań i wskaźników kondycji łabędzi niemych przebywających na plażach miejskich w okresie pozalęgowym

V+

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Wojciech Kosmalski

Ekologiczne i behawioralne uwarunkowania sukcesu lęgowego kormorana i czapli siwej w kolonii w Kątach Rybackich

V+

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Hanna Rzyska

Ekologiczne i behawioralne konsekwencje synurbizacji krzyżówki Anas platyrhynchos w okresie pozalęgowym

V+

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Aleksandra Szurlej

Biologia lęgowa terekii

V+

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Aneta Zapart

Preferencje siedliskowe i wzorce aktywnosci łowieckiej nocka łydkowłosego Myotis dasycneme - nietoperza zagrożonego w skali Europy

V+

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Małgorzata Knitter

Konsekwencje gnieżdżenia się mew srebrzystych Larus argentatus poza kolonią w środowisku miejskim

V+

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Anna Kośmicka

Acrocephalus spp.

IV

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Zuzanna Pestka

Ciconia ciconia

III

dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG

Grażyna Butrykowska

Lutra lutra

III

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Martyna Jankowska-Jarek

Chiroptera

III

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Konrad Bidziński

Chiroptera

III

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 Anne Ausems
 II
 dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG
 Antoine Grissot
  I dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl