english version logo
Szukaj   KIEROWNIK

WYKONAWCY

TYTUŁ

NUMER GRANTU

ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

ŹRÓDŁO

mgr Dorota Kidawa

mgr Dorota Kidawa

Strategia żerowania alczyka (Alle alle) w okresie rozrodu w kontrastowo odmiennych warunkach oceanograficznych na Spitsbergenie

538-L120-0781-1

2011

2011

UG

dr Katarzyna Wojczulanis-Jakaubs

dr Katarzyna Wojczulanis-Jakaubs

Przyczyny i mechanizmy monogamii genetycznej na przykładzie kolonijnego gatunku ptaka morskiego: alczyka (Alle alle)

Iuventus plus 0470/P01/2010/70

2011

2011

MNiSW

mgr Patrycja Gogga

mgr Patrycja Gogga

 

538-L120-0773-1

2011

2011

UG

mgr Liliana Keslinka

mgr Liliana Keslinka

 

538-L120-0780-1

2011

2011

UG

dr hab. Włodzimierz Meissner

mgr Patrycja Gogga

Leptyna a zapasy tłuszczowe i niepokój wędrówkowy u migrujących ptaków

0674/B/P01/2009/36

2009

2011

MNiSW

dr Mateusz Ciechanowski

dr Mateusz Ciechanowski

Preferencje siedliskowe nietoperzy w mozaikowych krajobrazach pobrzeży i pojezierzy Polski Północnej

1310/B/P01/2009/36

2009

2011

MNiSW

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

mgr Katarzyna Zmudczyńska

Wpływ kolonii ptaków morskich o odmiennej diecie na strukturę i funkcjonowanie tundry ornitogennej na Spitsbergenie - wykorzystanie metody stabilnych izotopów azotu i węgla

3290/B/P01/2009/36

2009

2011

MNiSW

prof. dr hab. Lech Stempniewicz; dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk, IOPAN; dr Joanna Szczucka, IOPAN; dr Miroslaw Darecki, IOPAN; dr Arild Sundfjord, NIVA; prof. Harald Steen, NPI; dr Haakon Hop, NPI; prof. Jørgen Berge, UNIS;

Reakcja ekosystemu morskiego i lądowego na zmiany klimatyczne w Arktyce – związki między ficzycznym środowiskiem, bioróżnorodnością zooplanktonu i populacją morskich ptaków (ALKEKONGE)

PNRF-234-AI-1/07

2008

2011

PNRF

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

mgr Liliana Keslinka

Hierarchizacja czynników środowiskowych i biotycznych kształtujacych rozmieszczenie kolonii alczyka Alle alle na Spitsbergenie

BW/L120-5-0418-0

2010

2010

UG

dr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

dr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

Sposób funkcjonowania i struktura genetyczna kolonii lęgowych kormorana czarnego Phalacrocorax carbosinesis w północno-wschodniej Polsce

BW/L120-5-0422-0

2010

2010

UG

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

mgr Aneta Zapart

Wykorzystywanie siedlisk przez nocka łydkowłosego Myotis dasycneme - słabo poznanego i zagrożonego nietoperza związanego ze zbiornikami wodnym

Zad. 0148-9 Bat Conservation International

2009

2010

KBN/MNiSW

dr hab. Włodzimierz Meissner

dr hab. Włodzimierz Meissner

Wpływ białek wirusowych wirusa influenzy ptaków na wrodzoną odpowiedź immunologiczną ptaków (INN-FLU)

Zad. 517-1443-0308-8

2008

2010

KBN/MNiSW

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

dr Dariusz Jakubas; dr Lech Iliszko; dr Sławomir Kwaśniewski; dr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas; dr Adrian Zwolicki

Fronty oceaniczne i kolonijne ptaki morskie w warunkach długookresowych zmian klimatu w Arktyce

IPY/25/2007

2007

2010

KBN/MNiSW

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

dr hab. Adam Barcikowski; dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk; dr Dariusz Jakubas; dr Lech Iliszko; dr Sławomir Kwaśniewski; dr Katarzyna Wojczulanis-Jakubas; dr Adrian Zwolicki

Wpływ zmian klimatu na strukturę zooplanktonu, populacje planktonożernych i rybożernych ptaków morskich oraz funkcjonowanie arktycznego ekosystemu lądowego na Spitsbergenie

1883/P01/2007/32

2007

2010

KBN/MNiSW


 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl