english version logo
Szukaj   


Pracownia Etologii  i Ekologii Kręgowców powstała 22.12.1994 roku.

Od dawna znacząca część naszej aktywności naukowej ma miejsce w Arktyce, a od kilku lat również w Antarktyce. Pracujemy tam, przynajmniej częściowo w oparciu o polskie Stacje Polarne, im. S. Siedleckiego w Hornsundzie na Spitsbergenie i im. H. Arctowskiego w Zatoce Admiralicji na wyspie Króla Jerzego.

 Nasz front badań jest szeroki i obejmuje:
Realizujemy także wiele projektów badawczych w kraju, zwłaszcza w rejonie Pobrzeża Bałtyku. Interesuje nas struktura troficzna i funkcjonowanie ekosystemów wodnych i leśnych, poddanych intensywnemu oddziaływaniu kolonii ptaków, przede wszystkim Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz znaczenie ptaków wodnych w ich kształtowaniu. Zajmujemy się różnymi aspektami kolonijności, w tym interakcjami między- (komensalizm) i wewnątrz-gatunkowymi (kainizm u czapli).

W oparciu o bazę terenową na Jeziorze Drużno zajmujemy się strukturą, cyklem życiowym i zmianami kondycji fizjologicznej ptaków trzcinowisk w okresie lęgowym i migracji.

Drugą, poza ptakami, grupą kręgowców, które stanowią przedmiot naszych intensywnych badań są ssaki, a zwłaszcza bóbr i nietoperze. Bobry są zwierzętami unikalnymi pod względem skali i intensywności oddziaływania na środowisko, tym samym wymiar ekonomiczny ich aktywności życiowej jest często bardzo istotny, stąd zalicza się go do tzw. gatunków konfliktowych, w rozumieniu konfliktu interesów ochroniarskich i społeczno-ekonomicznych. Jest jednocześnie sztandarowym przykładem sukcesu wieloletniej pracy ochroniarskiej.  
Jako jeden z nielicznych ośrodków naukowych w kraju zajmujemy się niezwykłą grupą jedynych ssaków aktywnie latających czyli nietoperzami. Interesuje nas ich cykl życiowy, rozmieszczenie, migracje, zimowanie, rozród i wykorzystanie siedlisk w różnych typach krajobrazu, w różnym stopniu przekształconych przez człowieka (miasta, zbiorniki wodne, las, krajobraz rolniczy).
 
Szybki dostęp:
Zespół Pracowni
Pracownicy i Doktoranci


Publikacje Naszej Pracowni

Aktualnie realizowane projekty badawcze

Projekt ALKEKONGE

Zobacz jeszcze!
Galeria (Cornelius Nelo)
          

Chcesz do nas dołączyć? Kliknij tutaj!


W 2013 roku połączyliśmy się z
Pracownią Zoologii Kręgowców

Zoologia jest jedną z najstarszych nauk biologicznych. Pierwsze prace z dziedziny zoologii są autorstwa Arystotelesa i pochodzą z IV w. p.n.e. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zacofani. Oprócz sprawdzonych metod badawczych, obejmujących zarówno prace terenowe jak i laboratoryjne staramy się także opracowywać nowe techniki (np. bezinwazyjną metodę oznaczania płci piskląt na podstawie skorup pokluciowych). Dysponujemy nowoczesnym sprzętem badawczym do nagrań dziennych i nocnych, fotopułapkami a także laboratorium do badań molekularnych.
Od wielu lat prowadzimy badania w jednej z największych w Europie kolonii lęgowej kormorana czarnego. Wspólnie z pracownikami Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana przeprowadzamy coroczne liczenia lęgnących się tam kormoranów i czapli. Interesuje nas rodzinne życie tych ptaków, ich sukcesy i porażki, dalsze losy młodzieży a także…występowanie jej w diecie współmieszkańców lasu. Badamy także naszych najbliższych, miejskich sąsiadów -wróble, sroki, gołębie.

Jeżeli chcesz z Nami badać dzikie kąty w Kątach lub odkrywać nieznane kąty Trójmiasta - zapraszamySmile
 


Aktualnie realizowane tematy

Publikacje Pracowni

Chcesz do nas dołączyć? Kliknij tutaj!

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl