english version logo
Szukaj   


Pracownia Ekofizjologii Ptaków powstała 14.04.2003 decyzją Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. W skład naszego zespołu wchodzą pracownicy naukowi, doktoranci i magistranci.

Prowadzimy badania z zakresu szeroko pojętej ekologii ptaków wodnych i wodnobłotnych, wędrówek ptaków, faunistyki i ochrony fauny oraz badań biometrycznych. Ściśle współpracujemy ze stwowarzyszeniem pn. Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, dzięki czemu uzyskujemy pomoc wolonariuszy z całego kraju. 

Od ponad 20 lat zajmujemy się  badaniami dotyczącymi strategii wiosennej i jesiennej migracji ptaków siewkowych w różnych rejonach kraju.

Podczas prac w terenowych stacjach badawczych chwytamy
i obrączkujemy ptaki. W ostatnich latach nasze badania koncentrują się na ekologii i ekofizjologii ptaków w okresie wędrówek i zimowania.

Liczymy ptaki wodne przebywające na Zatoce Gdańskiej w celu określenia ich składu gatunkowego, zmian liczebności i rozmieszczenia w okresie pozalęgowym. Jest to najdłużej trwający tego typu monitoring w Polsce.

Badania prowadzimy w terenie i w laboratorium. Wyniki prac terenowych łączymy z zastosowaniem najnowszych metod biologii molekularnej - np. do oznaczania płci zaobrączkowanych ptaków lub określania roli hormonów odpowiedzialnych za przemiany tłuszczowe migrantów.


 
Szybki dostęp:
Zespół Pracowni
Pracownicy i Doktoranci
Studenci
Absolwenci

Zobacz jeszcze!
Nasi Goście
Galeria

Publikacje Naszej Pracowni

Aktualnie realizowane
projekty badawcze


Chcesz do nas dołączyć? Kliknij tutaj!

Ostatnie wydarzenia
Przeczytaj-zobacz

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl