english version logo
Szukaj   


Ewolucja i systematyka  strunowców
 
Prowadzący: wykład: prof. UG dr hab. Dariusz Jakubas, ćwiczenia: dr Agnieszka Ożarowska,
mgr Katarzyna Stępniewska, dr Grzegorz Zaniewicz, dr Dorota Kidawa, dr Brygida Manikowska-Ślepowrońska, dr Marta Głuchowska

Wymiar kursu: 30 godz. wykł./30 godz. ćwicz.
Kieruncek i termin: biologia stacj. I stopień - I rok, 2 semstr;

                            Punkty ETCS: 5
Forma zaliczenia: wykł. - egzamin, ćwicz. - zal. na ocenę

Treści kształcenia: Charakterystyka, pochodzenie i główne kierunki ewolucji strunowców. Budowa i ewolucja układów. Aromorfozy i idioadaptacje w ewolucji kręgowców. Nowe koncepcje podziału systematycznego (włączając koncepcje kladystyczne). Systematyczny przegląd kręgowców.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
rozumienia głównych mechanizmów
i tendencji w ewolucji zwierząt; znajomość cech budowy charakteryzujących typy i ważniejsze gromady zwierząt, zrozumienie znaczenia powiązania budowy i funkcji

Podręczniki:
Szarski H. (red). 1976. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN, Warszawa.
Błaszak C. (red). 2015. Zoologia. Tom 3 część 1. Szarkłupnie - Płazy. PWN, Warszawa.
Jasiński A. 1973. Zootomia kręgowców. PWN, Warszawa.
Kardong K.V. 2011. Vertebrates. Comparative Anatomy, Function, Evolution. WCB McGaw-Hill Comp. Inc., New York.
Bobrinski N., Matwiejew B., Bannikow A. 1972. Zoologia. Tom 2. Strunowce. PWRiL, Warszawa.
Grodziński Z. (red). 1967. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN, Warszawa.

Materiały do pobrania:

- wykład:
    •   Program wykładów (strunowce_program wykladow.doc)
    •   Systematyka strunowców (strunowce_systematyka.doc)

- ćwiczenia:
Program ćwiczeń (strunowce_program cwiczen.doc)

Zasady zaliczania (strunowce_zasady_zaliczania.docx)

ćw.1 schematy do pobrania (strunowce_cw_1.doc)

ćw.2
schematy do pobrania (strunowce_cw_2.doc), zagadnienia na "wejściówkę" (cw_2.doc)
ćw.3
schematy do pobrania (strunowce_cw_3.pdf), zagadnienia na "wejściówkę" (cw_3.doc)
ćw.4 schematy do pobrania (zaba.doc | ptak.doc
*jpg | kon_krowa.doc *jpg), zagadnienia na "wejściówkę" (cw_4.doc)
ćw.5 schematy do pobrania
Osteichthyes *jpg | Chondrichthyes *jpg | Rana sp. *jpg
ćw.6 schematy do pobrania (krowa.jpg | pies.jpg | pies2.jpg | ptak2.jpg)

Sekcje: ryba | płaz | ptak | ssak

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl