english version logo
Szukaj   


Przedmiot: Ekologia Ogólna, ćwiczenia terenowe
II rok Biologia Stacjonarne,
Waloryzacja i Zarządzanie Zasobami Przyrody 

Temat: Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na procesy odnawiania się lasu - sukcesja.

Prowadzący: dr Adrian Zwolicki mail: prosoche@poczta.onet.pl.

Miejsce odbywania zajęć: Trójmiejski Park Krajobrazowy, lasy oliwskie.

Miejsce zbiorki: Gdańsk, na końcu ulicy Antoniego Abrahama na parkingu (ok. 2km od budynku Wydziału Biologii UG), na mapie google oznaczone jest niebieskim „ludkiem”: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zs4H1oo6BShY.ktUcWA0B061o

Zabrać: Ubranie terenowe do chodzenia po lesie, coś do notowania.

Wejściówka: Według przygotowanych zagadnień (poniżej).

Czas trwania: 3 godziny zegarowe, zajęcia zblokowane (odpowiada dwóm zajęciom na Sali).

Zajęcia odbywają się w terenie a więc po za siatką planu. Grupy wybierają terminy podane w tabeli i wpisują numery grup do tejże tabeli w pliku TerenEkologia2015_Sukcesja lasu!
Link do pliku poniżej: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ac6s7T4-smyl6UH7AYTV_5NN9oglEuFP-it-uC97MK4/edit?usp=sharing
 
Uwaga: Każda grupa wybiera tylko jeden termin! Komórka tabeli z wpisanym numerem grupy oznacza zarezerwowanie terminu. Tabela zawiera więcej potencjalnych terminów niż wynikałoby to z liczby grup. Termin zapisu na ćwiczenia mija 05.10. br.

Zagadnienia na wejściówkę:
Światło, jako czynnik ograniczający rozmieszczenie organizmów, Rośliny cieniolubne i światłolubne, Fotoperiodyzm, Sukcesja, Nisza ekologiczna

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl