english version logo
Szukaj   


Histologia zwierząt

Prowadzący: dr Beata Michno, dr Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek, mgr Izabela Fischer, lek. wet. Marta Trzeciak

Wymiar kursu: 15 godz. ćw. (zajęcia zblokowe w pierwszej połowie semstru)
Kierunek i termin: biologia stacj. I stopień - I rok, semestr 1 
                          biologia niestacj. I stopień - I rok, semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: zal. na ocenę
 
Treści kształcenia: Podstawowe typy tkanek zwierzęcych - związek budowy i funkcji. Budowa histologiczna wybranych narządów związanych z głównymi układami zwierząt (integument, układ pokarmowy, oddechowy, rozrodczy, wydalniczy, dokrewny)
 
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
umiejętność rozpoznawania na obrazie mikroskopowym podstawowych tkanek i narządów zwierząt, umiejętność wskazania charakterystycznych cech budowy i ich znaczenia dla funkcji tkanki (narządu)

Podręczniki:
Kuryszko J., Zarzycki J. 2000. Histologia zwierząt. PWRiL, Warszawa
Sawicki W. 2003. Histologia. PZWL, Warszawa
Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J. 2009. Kompendium histologii. WUJ, Kraków
Ostrowski K. (red.) 1995. Histologia, PZWL, Warszawa
Sembrat K.
1981, Histologia porównawcza zwierząt. PWN, Warszawa
Zawistowski 1984. Zarys histologii. PZWL, Warszawa

Pliki do pobrania:

            •   Program ćwiczeń (pobierz)        
           
•   Listki zarodkowe (zobacz)

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl