english version logo
Szukaj   


Fauna Polski - część II kręgowce

Prowadzący: dr Dariusz Jakubas

Wymiar kursu: 15 godz. wykł.
Kierunek i termin: biologia I stopień - III rok, semestr 6 (przedmiot do wyboru)
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Literatura:
Arnold E.N., Burton J.A., Ovenden D.W., 1993. Collins Field Guide. Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Collins pocket guide. Harper Collins Publishers
Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN, Warszawa-Poznań.
Brylińska M. (red.), 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN, Warszawa.
Czarnecki (red.) 1982. Ptaki Europy. Przewodnik terenowy. PWN, Warszawa.
Gąsowska M. 1962. Klucze do oznaczania kręgowców Polski, cz. I. Krągłouste – Cyclostomi, Ryby – Pisces. PWN, Warszawa, Kraków.
Jonsson L. 1998. Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego. Muza SA, Warszawa
Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. cz. I-III. PWN, Warszawa.
Macdonald D., Barett P., 1995. Collins Field Guide. Mammals of Fish of Britain and Europe. Collins pocket guide. Harper Collins Publishers
Miller P.J., Loates M.J., 1997. Collins Field Guide. Fish of Britain and Europe. Collins pocket guide. Harper Collins Publishers
Pucek Z. (red.) 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Warszawa.
Sokołowski J. 1972. Ptaki Ziem Polskich. PWN, Warszawa.
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP “pro Natura”, Wrocław.

Materiały dla studentów:

- Charakterystyka ichtiologiczna jezior>>
- Charakterystyka ichtiologiczna rzek>>
- Ocena zagrożeń ptaków lęgowych wg. typów siedlisk>>
- Rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt>>
- Literatura uzupełniająca>>

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl